Musiikin erityisopetus ryhmässä

Yksilöllistetty musiikkikasvatus on erityistä tukea tarvitseville oppilaille tarkoitettua tavoitteellista musiikinopetusta. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja hänen yksilölliset tarpeensa. Turun konservatorio tarjoaa näille lapsille ja nuorille mahdollisuuden musiikinopiskeluun sekä ryhmässä että yksilöopetuksena.

Ryhmäopetus

Yksilöllistetyn musiikkikasvatuksen ryhmät kokoontuvat keskiviikkoisin. Yhdessä ryhmässä on 3–6 oppilasta ja kaksi opettajaa. Viikoittainen opetusaika on 45 minuuttia.

Musiikkiryhmissä lauletaan, soitetaan, ja liikutaan musiikin mukana. Soittimina käytetään rytmisoittimia (esim. marakassit, rytmikapulat, erilaiset rummut) ja melodiasoittimia, kuten värikooditettuja metallofonin paloja. Taitojen karttuessa päästään soittamaan myös kosketinsoittimia kuvionuottien avulla. Ryhmät on suunnattu eskari- ja kouluikäisille lapsille ja nuorille. Oppilaat käyvät ryhmissä ilman huoltajia.

Ryhmäopetuksen lukukausimaksu on 123 € lukuvuonna 2019–2020, mikä laskutetaan lukukauden alettua syksyllä ja keväällä.

Ryhmäopetuksen kautta oppilas voi hakeutua myös omille soittotunneilleen, mikäli innostusta musiikin harrastamiseen löytyy enemmänkin. Hakuaika yksilöopetuksen tunneille on keväisin taiteen perusopetuksen hakuajan yhteydessä.