25.2.2019

Sähkökitaran- ja bändisoiton lehtori

Turun konservatoriossa on haettavana pe 29.3.2019 klo 16 mennessä opetustehtävä:

  • Sähkökitaran- ja bändisoiton lehtori toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella.

Lehtoraatin tehtäväkuvaus

Turun konservatorio hakee sähkökitaran yksilölliseen instrumenttiopetukseen ja bändisoittoon syvällisesti perehtynyttä opettajaa. Hakijan eduksi valintaprosessissa voidaan huomioida esimerkiksi valmiudet musiikkiteknologian käytössä, improvisoinnin ja sävellyksen opettamisessa sekä hakijan erikseen yksilöimä vahvuusalue.

Haemme lehtoria, jolla on monipuolista musiikillista osaamista, ennakkoluulottomuutta ja innostavuutta pedagogisessa kehittämisessä.

Ammatillisessa koulutuksessa lehtorilta edellytetään opettamisen lisäksi aktiivista ohjausotetta sekä työelämälähtöistä ajattelua ja kehittämiskykyä. Taiteen perusopetuksessa lehtorilta odotetaan kykyä ja valmiuksia oppilaiden musiikkisuhteen laaja-alaiseen rakentamiseen, esiintymistaitojen kehittämiseen ja improvisoinnin opettamiseen.

Kelpoisuusvaatimukset

Tehtävän kelpoisuusvaatimus on asetuksen 986/1998, 13 § mukainen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus. Käytännössä kelpoisuusvaatimukset edellyttävät opetettaviin aineisiin soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja opettajan pedagogisia opintoja (60 op).

Työehtosopimus

Turun konservatorio on Sivistystyönantajien jäsen. Haettavan tehtävän työehdot määritellään Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen musiikkioppilaitosten liitteen mukaisesti.

Lisätietoja

Sähkökitaran- ja bändisoiton lehtorin tehtävästä antavat lisätietoja:

rehtori (31.12.2019 asti) Reijo Borman: puh. 044 527 3214
lehtori Jusu Heinonen (ammatillinen koulutus): puh. 040 562 1956
lehtori Arto Nurmi (taiteen perusopetus): puh. 0500 590 668

Hakuprosessi

Hakemusasiakirjat lähetetään rehtori Reijo Bormanille pe 29.3.2019 klo 16 mennessä sähköpostilla: reijo.borman@turunkonservatorio.fi

Hakemusasiakirjoista tulee käydä ilmi hakijan kelpoisuus, opinnot ja työkokemus. Lisäksi hakija voi esittää haluamallaan tavalla omia vahvuuksiaan, joiden hän arvioi antavan lisäarvoa Turun konservatorion rekrytoinnissa.

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, instrumentti- ja opetusnäytteeseen, joita on tavoitteena järjestää viikoilla 17-19. Turun konservatorio tekee valintapäätöksiä toukokuussa.

Ennen työsopimuksen tekemistä valitun henkilön on esitettävä terveydentilastaan esteetön lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote lasten ja nuorten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi lain 504/2002 mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Valintaprosessin aikana tai valintapäätöksen osana konservatorio voi julkaista asianosaisille hakijoille yhteenvetoja, joista käy ilmi hakijoiden kelpoisuus. Konservatorio ei julkaise kelpoisuustietoja kuin asianosaisille hakijoille. Konservatorio ei julkaise lain nojalla salassa pidettäviä henkilötietoja, esimerkiksi valintaprosessissa tehtäviä henkilöarviointeja.

Valitun lehtorin toivotaan aloittavan Turun konservatorion palveluksessa 1.8.2019.

Turun konservatorio

Turun konservatoriolla on kaksi koulutustehtävää: musiikkialan ammatillinen koulutus ja taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä.

Ammatillisessa koulutuksessa konservatorio järjestää musiikkialan perustutkintoa tutkintonimikkeillä muusikko ja musiikkiteknologi sekä musiikkituotannon ammattitutkintoa. Konservatorion ammatillisessa koulutuksessa opiskelee lähes sata opiskelijaa.

Taiteen perusopetuksessa konservatoriossa on yli 500 oppilasta ja 300 varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilasta. Turun konservatorio haluaa toteuttaa taiteen perusopetuksen ajatusta tavoitteellisesta ja tasolta toiselle etenevästä opiskelusta instrumentti-, yhteismusisointi- ja hahmotusaineissa sekä musiikin esittämisessä.

Turun konservatorio pitää tärkeänä, että molemmissa koulutustehtävissä oppijoilla on monipuolisia oppimismahdollisuuksia ja riittävästi valinnaisuutta.

Pop- ja jazzmusiikin osuus Turun konservatorion ammatillisessa koulutuksessa on ollut viime vuosina noin puolet. Taiteen perusopetuksessa pop- ja jazzmusiikin opetus on ryhmitelty oman brändin “bändikoulu” alle. Pop- ja jazzmusiikin opettajakollegio on kehittänyt viime vuosina määrätietoisesti sähköistä oppimisympäristöä. Käytössä on Google Classroom -alusta, jonka avulla oppijoiden opinnot instrumentissa, yhteismusisoinnissa ja musiikin hahmottamisessa integroidaan ohjelmiston avulla yhdeksi kokonaisuudeksi.

Turun konservatorion kaikki toiminta on keskitetty Linnankatu 60:n toimipisteeseen. Konservatoriolla ei ole sivutoimipisteitä.

Turun konservatorio on yksityinen oppilaitos. Turun konservatorion kannatusyhdistys ry. on aloittanut toimintansa vuonna 1962. Turun konservatorio on viime vuosina ollut Suomen toiseksi vetovoimaisin musiikkialan ammatillisen koulutuksen järjestäjä.

Turun kaupunki on perustanut kokonaan omistamansa Turun musiikinopetus Oy:n. Turun konservatorion kannatusyhdistys ry. neuvottelee siirtymisestä yhtiöön liikkeenluovutuksella.