9.4.2020

Haettavia opetustehtäviä

Turun konservatoriossa ja musiikkiopistossa (Turun musiikinopetus Oy) on haettavana pe 15.5.2020 klo 16 mennessä seuraavia opetustehtäviä:

  • Pianonsoiton lehtori
  • Pop- ja jazzlaulun lehtori
  • Viulunsoiton lehtori

Päivitys 9.4.2020: Koronavirustilanteen vuoksi olemme päättäneet jatkaa auki olevien opettajan toimien hakuaikoja pe 15.5.2020 klo 16.00 asti. Toivomme, että oppilaitosten sulkemismääräys ei jatkuisi enää silloin, jolloin voisimme järjestää haastattelut ja näytteet oppilaitoksen tiloissa. Tähän mennessä saapuneet hakemukset pysyvät voimassa. Ilmoitamme hakuprosessin seuraavista vaiheista, kun viranomaismääräykset koronavirustilanteesta täsmentyvät.

Turun konservatorio ja musiikkiopisto

Turun konservatoriolla ja musiikkiopistolla (Turun musiikinopetus Oy) on kaksi koulutustehtävää: musiikkialan ammatillinen koulutus ja taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä. Turun kaupungin omistama yhtiö syntyi liikkeenluovutuksilla 1.1.2020 Turun konservatorion ja Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistyksistä, joiden työtä jatkamme. Olemme yksi Suomen suurimmista musiikkioppilaitoksista.

Ammatillisessa koulutuksessa Turun konservatorio ja musiikkiopisto järjestää musiikkialan perustutkintoa tutkintonimikkeillä muusikko ja musiikkiteknologi sekä musiikkituotannon ammattitutkintoa. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelee lähes sata opiskelijaa.

Taiteen perusopetuksessa oppilaitoksessa on yli 1500 oppilasta ja 600 varhaisiän musiikkikasvatuksen oppilasta. Haluamme toteuttaa taiteen perusopetuksen ajatusta tavoitteellisesta ja tasolta toiselle etenevästä opiskelusta instrumentti-, yhteismusisointi- ja hahmotusaineissa sekä musiikin esittämisessä huomioiden työtapoina myös improvisointia ja säveltämistä.

Pidämme tärkeänä, että molemmissa koulutustehtävissä oppijoilla on monipuolisia oppimismahdollisuuksia ja riittävästi valinnaisuutta.

Turun konservatoriossa ja musiikkiopistossa on monta kuoroa, jousiorkesteria, puhallinorkesteria, kitaraorkesteria, lukuisia pop- ja jazzkokoonpanoja sekä kamarimusiikkiryhmiä. Tavoitteenamme on toteuttaa vuosittain musiikkiteatterituotantoja, jotka ovat viime vuosina olleet tyylilajiltaan oopperoita ja musikaaleja.

Oppilaitos toimii Turussa Linnankadun ja Mestarinkadun toimitiloissa. Sivutoimipisteitä ei ole.

Sähköisen oppimisympäristön kehittäminen on käynnissä määrätietoisesti. Osassa opetusta käytetään Google Classroom -alustaa.

Haettavia opetustehtäviä

Turun konservatoriossa ja musiikkiopistossa (Turun musiikinopetus Oy) on haettavana pe 15.5.2020 klo 16 mennessä seuraavia opetustehtäviä:

  • Pianonsoiton lehtori
  • Pop- ja jazzlaulun lehtori
  • Viulunsoiton lehtori

Tarkempia kuvauksia tehtävistä on jäljempänä. Kaikki tehtävät on tarkoitus täyttää toistaiseksi jatkuvilla työsopimuksilla. Mikäli johonkin tehtävään ei ole kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, tehtävä voidaan täyttää määräaikaisena.

Kelpoisuusvaatimukset

Kaikkien tehtävien kelpoisuusvaatimus on asetuksen 986/1998, 13 § mukainen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus. Käytännössä kelpoisuusvaatimukset edellyttävät opetustehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja opettajan pedagogisia opintoja (60 op). Opetus- ja kulttuuriministeriö on määrännyt opetuskieleksi ammatillisessa koulutuksessa suomen kielen ja taiteen perusopetuksessa suomen tai ruotsin. Rekrytoitavilta opettajilta edellytetään kelpoisuusvaatimuksena hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa.

Työehtosopimus

Turun musiikinopetus Oy on Sivistystyönantajien jäsen. Haettavien tehtävien työehdot määritellään Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen musiikkioppilaitosten liitteen mukaisesti.

Hakuprosessi

Kaikista tehtävistä antaa lisätietoja rehtori-toimitusjohtaja Juha Järvinen, jolle myös hakemusasiakirjat lähetetään sähköpostilla:

juha.jarvinen@turunkonservatorio.fi
puh. 0400 841 948.

Hakemusasiakirjoissa hakijan on osoitettava kelpoisuutensa todistusjäljennöksillä tai rinnastuspäätöksillä sekä kerrottava työkokemuksestaan vapaamuotoisella kuvauksella, esimerkiksi CV:llä. Lisäksi hakijat voivat esittää haluamallaan tavalla omia vahvuuksiaan, joiden he arvioivat antavan lisäarvoa Turun konservatorion ja musiikkiopiston rekrytoinnissa.

Valintaprosessin aikana tai valintapäätöksen osana Turun konservatorio ja musiikkiopisto voi julkaista asianosaisille hakijoille yhteenvetoja, joista käy ilmi hakijoiden kelpoisuustietoja. Emme julkaise kelpoisuustietoja kuin asianosaisille hakijoille. Emme julkaise lain nojalla salassa pidettäviä henkilötietoja, esimerkiksi valintaprosessissa tehtäviä henkilöarviointeja.

Tehtäviin valittujen opettajien toivotaan aloittavan Turun konservatorion ja musiikkiopiston palveluksessa 1.8.2020.

Pianonsoiton lehtori

Haemme yksilölliseen instrumenttiopetukseen ja pianorepertuaariin syvällisesti perehtynyttä opettajaa, jolla on hyviä valmiuksia myös pianistien yhteismusisoinnin opettamiseen ja kehittämiseen. Hakijan eduksi voidaan huomioida hänen erikseen yksilöimänsä vahvuusalue.

Ammatillisessa koulutuksessa pianonsoiton lehtorilta edellytetään opettamisen lisäksi aktiivista ohjausotetta sekä työelämälähtöistä ajattelua ja kehittämiskykyä sekä työkokemusta musiikin esittäjänä.

Taiteen perusopetuksessa pianonsoiton lehtorilta odotetaan kykyä ja valmiuksia oppilaiden musiikkisuhteen laaja-alaiseen rakentamiseen ja esiintymistaitojen kehittämiseen. Hakijalle on  eduksi osoittaa valmiutta myös improvisoinnin ja säveltämisen opettamiseen.

Pop- ja jazzlaulun lehtori

Haemme yksilölliseen instrumenttiopetukseen ja pop- ja jazzlaulun repertuaariin syvällisesti perehtynyttä opettajaa, jolla on hyviä valmiuksia myös yhteismusisoinnin opettamiseen esimerkiksi jazz-, iskelmä-, pop- ja rock-ohjelmistoilla. Hakijan eduksi voidaan huomioida hänen erikseen yksilöimänsä vahvuusalue.

Ammatillisessa koulutuksessa pop- ja jazzlaulun lehtorilta edellytetään opettamisen lisäksi aktiivista ohjausotetta sekä työelämälähtöistä ajattelua ja kehittämiskykyä sekä työkokemusta musiikin esittäjänä.

Taiteen perusopetuksessa laulun lehtorilta odotetaan kykyä ja valmiuksia oppilaiden musiikkisuhteen laaja-alaiseen rakentamiseen, esiintymistaitojen kehittämiseen sekä improvisoinnin ja säveltämisen opettamiseen.

Viulunsoiton lehtori

Haemme yksilölliseen instrumenttiopetukseen ja jousisoitinrepertuaariin syvällisesti perehtynyttä opettajaa, jolla on hyviä valmiuksia myös yhteismusisoinnin opettamiseen esimerkiksi kamarimusiikkiryhmissä ja orkestereissa. Hakijan eduksi voidaan huomioida hänen erikseen yksilöimänsä vahvuusalue esimerkiksi orkesterinjohtamisessa.

Ammatillisessa koulutuksessa viulunsoiton lehtorilta edellytetään opettamisen lisäksi aktiivista ohjausotetta sekä työelämälähtöistä ajattelua ja kehittämiskykyä sekä työkokemusta musiikin esittäjänä.

Taiteen perusopetuksessa viulunsoiton lehtorilta odotetaan kykyä ja valmiuksia oppilaiden musiikkisuhteen laaja-alaiseen rakentamiseen ja esiintymistaitojen kehittämiseen. Hakijalle on  eduksi osoittaa valmiutta myös improvisoinnin ja säveltämisen opettamiseen.