2.8.2023

Soitonohjaajan tehtäviä haettavana

Turun musiikinopetus Oy hakee Taidekeskus koulussasi -toimintaan eri soittimien soitonohjaajia ajalle 28.8.2023–30.6.2024. Tällä hetkellä työtä tarjolla on varsinkin pop-painotteisen pianon, kitaran ja rumpujen soiton ohjaajille, mutta kaikille muillekin soittimillekin voi kysyntää ilmaantua. Jonkun sivusoittimen perusteiden hallinta lasketaan hakijalle eduksi.

Soitonohjaaja työskentelee Turun koulujen tiloissa koulupäivän jälkeen. Toimintaa voidaan luonnehtia virikekasvatuksena, eräänä mahdollisena portaana taiteen perusopetuksen piiriin. Toimintaa ei määrittele opetussuunnitelma vaan sisällöt toteutetaan kunkin harrastajan omista lähtökohdista.

Ohjaajalta edellytetään oman harrastuksensa, opintojen tai työkokemuksen kautta hankittua riittävää osaamista sekä kykyä työskennellä lasten ja nuorten kanssa. Käytännössä kyseessä on viikottainen henkilökohtainen soittotuokio, lukuvuoden aikana 26 kertaa/oppilas.

Ohjaajan tulee sitoutua säännölliseen viikkorytmiin. Palkka on 21,04 €/tunti, maksetaan tehtyjen tuntien mukaan, muut työsuhteen ehdot yksityistä opetusalaa koskevan TES:n HTP-osion mukaan. Työsuhteen alussa on 6 kk:n koeaika. Tuntimäärä voi vaihdella kauden aikana.

Ennen mahdollisen työsopimuksen solmimista tulee näyttää työnantajalle lasten ja nuorten kanssa työskenteleviltä edellytettävä rikostaustaote.

Vapaamuotoiset hakemukset ja lisätiedot: toiminnanohjaaja Alex Lyysaari, alex.lyysaari@turunkonservatorio.fi  p. 040 665 7587

Toiminnan kuvaus: https://turunkonservatorio.fi/palvelut/taidekeskus-koulussasi/