25.9.2023

Opiskelijoiden mielenilmaus Taidekampuksella

Turun konservatorion ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat valtasivat ma 25.9. Linnankadun Taidekampuksen. Rauhanomainen mielenilmaus kohdistuu valtioneuvoston esittämiin opiskelijoiden elämään vaikuttaviin säästösuunnitelmiin.

Oppilaitosten johto vastaanotti kokoontuneet opiskelijat ja kuuli heidän kannanottonsa. Mielenilmaus näkyy ja kuuluu kampuksella. Opiskelu ja muu toiminta jatkuu normaaliin tapaan.

– Ymmärrämme opiskelijoiden huolta toimeentulosta. Opiskelijoiden on tärkeää voida keskittyä opintoihinsa, toteaa Turun konservatorion rehtori-toimitusjohtaja Juha Järvinen.

Opiskelijoiden kuormittuneisuus ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet hälyttävästi. Riittävä toimeentulo opintojen aikana ja positiivinen tulevaisuuskuva ovat edellytyksiä opintojen etenemiselle ja tavoiteaikaiselle valmistumiselle.

Kansallisesti tavoiteltu koulutustason nosto edellyttää, että erilaisista taustoista tulevien opiskelijoiden on mahdollista opiskella ja edetä koulutusjatkumossa.

Yhteiskuntamme tarvitsee entistä enemmän kansainvälisiä asiantuntijoita. Ulkomaisten opiskelijoiden opiskelumahdollisuudet ja opintojen aikainen vahva integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja sitä kautta työllistyminen ovat tärkeitä.