23.10.2017

Valoa ja varjoja

Turun konservatorion, Turun yliopiston ja Sibelius-museon yhteishanke Piano-Suomi 100 tarkastelee kahdessa luentokonsertissa suomalaista musiikki- ja kulttuurielämää viime vuosituhannella.

Ensimmäisessä luentokonsertissa Sibelius-museossa sunnuntaina 29.10. klo 14 kuullaan Selim Palmgrenin 12-osainen pianoteos Sol och skyar, vapaasti suomennettuna ”Valoa ja varjoja”. Turun konservatorion 12 nuorta pianistia soittaa tämän säveltäjänsä verraten harvoin kuullun teoksen. Turun yliopiston musiikkitieteen opiskelijoiden luento-osuus valottaa teoksen taustoja sekä suomalaista kulttuurielämää toisen maailmansodan aikana.

Teoksen 12 osaa kuvaavat kunkin kalenterikuukauden tunnelmaa. Palmgren tunnetaankin taitavana luonnon ja hetken tunnelmien kuvaajana, jonka sävellyksistä on löydettävissä myös impressionistissävyisiä vivahteita. Luento käsittelee paitsi tyyliä ja vaikutteita myös Palmgrenin uraa ja asemaa keskeisenä suomalaisena pianosäveltäjänä, joka oli hyvin suosittu omana aikanaan. Palmgrenin sävellystyötä käsitellään sota-ajan musiikkikulttuurin viitekehyksessä.

Piano-Suomi 100 -hankkeen toinen konsertti ”Klamista Rautavaaraan” kuullaan sunnuntaina 26.11. klo 14 Sibelius-museossa. Tämä luentokonsertti keskittyy suomalaiseen pianomusiikkiin 1950–60-luvuilla. Se ristivalottaa esitysten ja taustoitusten kautta Erik Bergmanin, Einar Englundin, Uuno Klamin, Joonas Kokkosen, Tauno Marttisen, Usko Meriläisen, Einojuhani Rautavaaran, Matti Raution, Erkki Salmenhaaran ja Ahti Sonnisen teoksia. Näissä sävellyksissä tyylivaihtelut ovat sodanjälkeiselle aikakaudelle tyypillisesti suuria. Konsertin tunnetuimpiin teoksiin kuuluu Einojuhani Rautavaaran pianosarja Ikonit (1955), jossa kunkin kuvan sisältöä värittää rikas sointupaletti ja musiikillinen mystiikka. Luennolla perehdytään paitsi säveltäjiin ja esitettyihin teoksiin myös sodanjälkeisen musiikkikulttuurin tunnelmiin.

Molempiin luentokonsertteihin on yleisöllä vapaa pääsy ja ne ovat osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.