20.12.2017

Organisaatiomuutoksella ja toimitilaratkaisuilla menestyksekkääseen tulevaisuuteen

”Ihmisten vapaa-aika ja mahdollisuudet toteuttaa itseään lisääntyvät. Käynnissä on voimakas muuttoliike kaupunkeihin ja varsinkin kasvukeskuksiin kuten Turkuun. Musiikkikasvatuksessa haluamme päästä alueen kasvuun mukaan. Menneisyys tai nykytilanne eivät saa jarruttaa kasvuamme ja kehitystämme. Kysymys on siitä, mitä kaikkea ihmisiä kiinnostavaa musiikkikasvatusta voisimme tulevaisuudessa järjestää, ja millainen organisaatio ja toimitilat tehtäviin ja oppijoidemme palvelemiseen tarvittaisiin”, toteaa Turun konservatorion rehtori Juha Järvinen.

Selvitysmies Markus Utrio teki Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randellin toimeksiannosta turkulaisen musiikin koulutuksen ja opetuksen organisoinnista ja järjestämisestä raportin, josta on käynnistynyt keskustelua (TS 20.12.2017). Selvityksessä olivat mukana Turun konservatorion kannatusyhdistys ry., Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys ry. ja Turun ammattikorkeakoulu Oy. Selvitysmies Utrio ei löytänyt taiteen perusopetuksen toiminnan yhdistämistä yhdeksi osakeyhtiöksi vastustavia argumentteja. Turun konservatorio pitää tärkeänä, että musiikin ammatillinen koulutus ja taiteen perusopetus pysyvät samassa organisaatiossa.

Kaupunginjohtajan toimeksiannon mukaan Turun kaupunki tavoittelee musiikinopetukseen vahvempaa yhtiömuotoista koulutuksen järjestäjää, joka kykenee vastaamaan muuttuviin ja kasvaviin osaamistarpeisiin. Yhtiön taseen tulisi olla riittävän vakavarainen suhteessa toiminnan laajuuteen. Henkilöstön on tarkoitus siirtyä perustettavan yhtiön palvelukseen liikkeenluovutuksilla.