13.6.2018

Musiikkileiriavustukset

Turun konservatorion taiteen perusopetuksen oppilailla ja oppilaiden huoltajilla sekä ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla on mahdollisuus anoa avustusta avustusta musiikkileireihin. Anomusaika päättyy torstaina 21.6.2018. Avustuksia myönnetään muihin kuin Turun konservatorion järjestämiin leireihin. Myönnettävät avustukset voivat olla enintään 500 € anomuksessa eriteltyjen kustannusten mukaan. Hakija voi perustella anomusta myös oppilaan perheen taloudellisella tilanteella. Avustuksia maksetaan maksutositteiden perusteella elokuussa 2018. Turun konservatorio myöntää avustuksia käytettävissä olevien lahjoitusvarojen mukaan.

Linkki anomuslomakkeelle.