2.10.2018

Turku perustaa musiikinopetusyhtiön

Turun kaupunginhallitus on 2.10.2018 päättänyt perustaa musiikinopetusta varten kaupungin omistaman osakeyhtiön. Tavoitteena on, että yhtiöön siirtyvät liikkeenluovutuksilla Turun konservatorion ammatillinen koulutus ja taiteen perusopetus sekä Turun seudun musiikkiopiston taiteen perusopetus.

Yleishyödyllisestä yhtiöstä tulee Suomen suurin musiikkioppilaitos

Yhtiöstä tulee valtionrahoituksen perusteella Suomen suurin musiikkioppilaitos. Yhtiöllä tulee olemaan opetusta lähes 70 000 tuntia vuodessa. Yhtiöön siirtyy Turun konservatoriosta ammatillista koulutusta noin 12 400 tuntia, taiteen perusopetusta 28 500 tuntia vuodessa ja Turun seudun musiikkiopistosta taiteen perusopetusta noin 28 800 tuntia vuodessa.

Kaupunki on kirjannut osakeyhtiön yhtiöjärjestysluonnokseen, että yhtiö on yleishyödyllinen:

“Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Yhtiö ei jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön toiminnan kehittämiseen yhtiökokouksen päättämällä tavalla.”

– Turun konservatorio on kiitollinen Turun kaupungille halusta jatkaa musiikin koulutusjatkumon kehittämistä. Dynaaminen kehittämistyö Turun konservatoriossa voi jatkua vahvan omistajan turvin, toteaa Turun konservatorion rehtori Juha Järvinen. Musiikin oppimistulokset tulevat ilmi musiikkiesityksinä. Siksi yhtiön yhdeksi palvelutehtäväksi voi tulla myös musiikkiesitysten välittäminen.

– Parhaimmillaan muodostamme oppijoiden, opettajien ja aikaisempien opiskelijoiden verkoston, jonka palveluita kehitämme ja tarjoamme yhdessä saataville, Juha Järvinen visioi.

Toimitilavuokrasopimus uusittavana

Turun konservatorion vuokrasopimus Linnankatu 60:ssä päättyy 31.8.2019. Vuokrasopimuksessa on Turun kaupungin takaus. Konservatorion toimitilat ovat osa kulttuurioppilaitosten kampusta Varvintorin ympäristössä entisellä telakka-alueella, jonka kaupunki myi kaavoitus- ja kehityssopimuksella Kevalle 1990-luvun alussa.

– Turun konservatorion toimitilaratkaisut ovat aikaisemminkin tapahtuneet Turun kaupungin vahvalla ohjauksella. Konservatorion seuraavia toimitilaratkaisuja kaupunki tekee omistajana, Juha Järvinen kiittelee.
Turun konservatorion oppilasmäärä kasvanut merkittävästi

Turun konservatorio on parantanut taiteen perusopetuksen saatavuutta viime vuosina monin tavoin. Kehittämistoimet näkyvät oppilasmäärän merkittävänä kasvuna. – Turkulaisten oppilaiden määrä 452 on nyt 30 % suurempi kuin vuonna 2014. Jo sitä ennen konservatoriossa aloitettu orkesteri- ja kuorotoiminnan kehittäminenkin näkyy luvuissa. Ryhmäopetukseen osallistuu turkulaisia oppilaita 38 % enemmän kuin vuonna 2012. Muskarissa lapsia on 255, mikä on 42 % enemmän kuin vuonna 2012, Juha Järvinen toteaa.

Orkesteri- ja kuorotoiminta on Turun konservatoriossa järjestetty tasolta toiselle eteneväksi jatkumoksi. Konservatoriossa on kolme jousiorkesteria, kolme puhallinorkesteria, kolme kitaraorkesteria ja kolme kuoroa. Sinfoniaorkesteriperiodeissa konservatoriolaiset ovat soittaneet yhdessä ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja musiikkiluokkalaisten kanssa. Pop- ja jazzopetuksessa on useita bändejä. Konservatorion musiikkiteatterituotannot ovat yhdistäneet oivallisesti opiskelijoita eri koulutusaloilta.

Turun konservatorio on kehittänyt oppilaaksi hakeutumisen ohjattua ja pedagogista prosessia Lasten musiikkijuhlien soitinesittelyissä ja -kokeiluissa ja kodin ja oppilaitoksen yhteydenpidossa.

– Tapaamme jokaisen hakijan jopa useita kertoja, ja keskustelemme soitinvalinnasta  lapsen ja huoltajan kanssa. Jo hakeutumisvaiheessa perheellä on mahdollisuus tutustua lapsen kanssa internet-sivullamme tehtäviin, joista saa esimerkkejä siitä, miten Turun konservatorion taiteen perusopetuksessa musiikkia opitaan, Juha Järvinen kuvailee.

Laaja-alainen profiili ja pedagoginen kehittäminen

Turun konservatoriossa musiikkia opiskellaan laaja-alaisesti klassisen, pop- ja jazzmusiikin ja kansanmusiikin saroilla. Yli viidenkymmenen vuoden historiaan mahtuu paljon kansainvälistä, valtakunnallista ja seudullista näkyvyyttä, kuuluvuutta ja kilpailuvoittajia. Turun konservatoriolla on merkittäviä yhteistyösopimuksia esimerkiksi Jorma Panulan luotsaaman Orkesterinjohdon akatemia kapukoulu ry:n, pianokilpailua järjestävän Pianoaura ry:n ja ammattimaista big bandia ja big band -opistoa ylläpitävän Turku Jazz Orchestra ry:n kanssa.

Konservatoriossa on myös erityisopetusta oppilaille, jotka kaipaavat yksilöllistettyä oppimäärää vastaamaan omia opiskelu- ja oppimisedellytyksiään. – Erityisopetus on vuosien ajan ollut yksi konservatorion kehittämisen painopiste. Olemme tukeneet opettajia täydennyskoulutuksissa, varustelleet opetustiloja ja hankkineet tarkoituksenmukaisia soittimia, Juha Järvinen kuvailee.

Pedagogisessa kehittämisessä Turun konservatorio on saanut myös seudullista vastuuta. Konservatorio koordinoi vuosina 2014–2017 valtion rahoittamaa Varsinais-Suomen musiikkioppilaitosten opettajien Osaava-täydennyskoulutushankkeita.

Musiikin esittäminen korostuu taiteen perusopetuksen uudessa opetussuunnitelmassa

Musiikinopetuksen oppimistulokset tulevat ilmi musiikkia esittämällä. Turun konservatorio on viime vuosina kehittänyt konserttitoimintaansa ja muotoillut sitä tasolta toiselle eteneväksi. Konservatoriolaiset esittävät musiikkia monissa paikoissa konservatorion toimitilojen lisäksi. Uuden ohjelmiston harjoittelemisen ja esittämisen lisäksi myös aikaisemmin opitun ohjelmiston esittämiseen liittyvät toistot on tunnistettu tärkeiksi. Opetushallitus uudisti taiteen perusopetuksen valtakunnallisia perusteita vuonna 2017. Turun konservatorio oli ennakoinut kehittämistyössään onnistuneesti, jolloin käynnissä ollutta kehitystyötä oli mahdollista jatkaa uuden opetussuunnitelman muotoiluna.

– Turun konservatoriossa oppilailla voi olla erilaisia tavoitteita ja opinpolkuja. Yhteistä kaikilla on pyrkimys oppia ja sitä kautta päästä esittämään musiikkia, toteaa Juha Järvinen.

Oppilaiden opintojen etenemistä seurataan pisteillä, joita voi kertyä esimerkiksi opetukseen osallistumisesta, esiintymisistä, projekteista ja tasosuorituksista. Pistemalli painottaa musiikin esittämisen eli oppimistulosten tärkeyttä. Instrumenttitaidot, yhteismusisointi ja musiikin hahmottaminen ovat opintokokonaisuuksia, joiden sisällä on paljon valinnaisuutta.