27.1.2021

Maskisuositusta päivitetty

Turun konservatorion ja musiikkiopiston taiteen perusopetus on käynnissä lähiopetuksena. Henkilöstöltä, opiskelijoilta, oppilailta ja huoltajilta edellytetään huolellisuutta ja vastuullisuutta koronaviruksen torjuntatoimissa. Käytettävät turvallisuusohjeet ovat samat kuin Turun kaupungin opetustoimella. On tärkeää, että kaupungin alueella käytettävät turvallisuusohjeet ovat yhteneväiset.

Ammatillisessa koulutuksessa on käynnissä lähiopetus soittamiseen, laulamiseen ja musiikin hahmottamiseen liittyvissä aineissa. Luentomuotoinen opetus, kuten työelämäkurssi, tieto- ja viestintäteknologia ja keikkatyöpajojen luennot toteutetaan etänä.

Maskin käyttö

  • Suosittelemme maskin käyttöä oppilaitoksen tiloissa kaikille 10-vuotiaille tai vanhemmille oppilaille, opiskelijoille ja koko henkilöstölle. Suosituksemme on sama kuin Turun kaupungin opetustoimessa 27.1.2021 lähtien.
  • Suosittelemme maskin käyttöä myös nuoremmille oppilaille, jotka pystyvät itse asettamaan maskin kasvoilleen. Toivomme huoltajien opettavan lapsille maskin turvallista käyttöä.

Ryhmien turvallisuusohjeita

Orkesterit, kuorot, lauluyhtyeet ja ryhmäopetus

  • 2 metrin turvaväleistä ja riittävästä ilmanvaihdosta huolehditaan
  • Maskeja suositellaan käytettäviksi aina kun se on mahdollista
  • Opetusryhmä jaetaan tarvittaessa pienemmiksi osastoiksi

Konsertit ja muut esiintymiset

Yleisötilaisuuksia koskevien aluehallintoviraston määräysten ollessa voimassa oppilaitoksen konsertit ja esiintymiset toteutetaan opetustilanteina, eikä niihin oteta yleisöä. Mahdollisuuksien mukaan konsertteja ja esiintymisiä striimataan.

Ohje huoltajille, jotka kuljettavat oppilaita

Turun konservatorio ja musiikkiopisto toivoo, että oppilaita kuljettavat huoltajat eivät odottaisi lapsia oppilaitoksen tiloissa. Muistutamme tiloissa liikkuvia turvaväleistä ja maskien käytöstä.

 

Päivitetty 27.1.2021