5.1.2021

Kevätlukukauden aloitus 

Turun konservatorion ja musiikkiopiston kevätlukukausi 2021 alkaa ma 11.1.2021 lähiopetuksessa. Ammatillisen koulutuksen musikaaliharjoituksia on jo to 7.1. lähtien.

Ammatillisessa koulutuksessa soittamiseen, laulamiseen ja musiikin hahmottamiseen liittyvä opetus toteutetaan lähiopetuksena. Luentomuotoinen opetus, kuten työelämäkurssi, tieto- ja viestintäteknologia ja keikkatyöpajojen luennot toteutetaan etänä.

Taiteen perusopetuksessa kaikki opetus toteutetaan lähiopetuksena. Henkilöstöltä, opiskelijoilta, oppilailta ja huoltajilta edellytetään vastuullisuutta koronaviruksen torjuntatoimissa. Varhaisiän musiikkikasvatuksen ja erityismusiikkikasvatuksen lähiopetus toteutetaan Turun kaupungin varhaiskasvatuksen ohjeistuksen mukaan.

Linjaukset perustelut (esim. linkit asiantuntijoihin)

Turun kaupungin opetustoimen ohjeet
VSSHP:n pandemiaryhmän suositukset
Aluehallintoviraston määräys yleisötilaisuuksista

Konsertit ja muut esiintymiset

Konsertit ja esiintymiset toteutetaan opetustilanteina, eikä niihin oteta yleisöä. Mahdollisuuksien mukaan konsertteja ja esiintymisiä striimataan.

Ryhmien turvallisuusohjeita

Orkesterit, kuorot, lauluyhtyeet ja ryhmäopetus

  • Turvaväleistä ja riittävästä ilmanvaihdosta huolehditaan.
  • Opettajat sopivat oppilaiden kanssa maskien käytöstä.
  • Opetusryhmä jaetaan tarvittaessa pienemmiksi osastoiksi.

Ohje huoltajille, jotka kuljettavat oppilaita

Toivomme, että oppilaita kuljettavat huoltajat eivät odottaisi lapsia oppilaitoksen tiloissa. Muistutamme tiloissa liikkuvia turvaväleistä ja maskien käytöstä.