9.2.2021

Haettavia opetustehtäviä

Turun konservatoriossa ja musiikkiopistossa (Turun musiikinopetus Oy) on haettavana ke 31.3.2021 klo 16 mennessä seuraavia opetustehtäviä:

  • Pianonsoiton lehtori (klassinen)
  • Pianonsoiton lehtori (pop-jazz, vapaa säestys)
  • Kontra- ja sähköbassonsoiton päätoiminen tuntiopettaja

Turun konservatorio ja musiikkiopisto

Turun konservatoriolla ja musiikkiopistolla (Turun musiikinopetus Oy) on kaksi koulutustehtävää: musiikkialan ammatillinen koulutus ja taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä.

Ammatillisessa koulutuksessa Turun konservatoriossa ja musiikkiopistossa voi opiskella musiikkialan perustutkintoa tutkintonimikkeillä muusikko ja musiikkiteknologi sekä musiikkituotannon ammattitutkintoa. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelee lähes 150 opiskelijaa.

Taiteen perusopetuksessa oppilaitoksessa on noin 1500 oppilasta ja 600 lasta varhaisiän musiikkikasvatuksessa. Haluamme toteuttaa taiteen perusopetuksen ajatusta tavoitteellisesta ja tasolta toiselle etenevästä opiskelusta instrumentti-, yhteismusisointi- ja hahmotusaineissa sekä musiikin esittämisessä huomioiden työtapoina myös improvisointia ja säveltämistä.

Pidämme tärkeänä, että molemmissa koulutustehtävissä oppijoilla on monipuolisia oppimismahdollisuuksia ja riittävästi valinnaisuutta.

Turun konservatoriossa ja musiikkiopistossa on monta kuoroa, jousiorkesteria, puhallinorkesteria, kitaraorkesteria, lukuisia pop- ja jazzkokoonpanoja sekä kamarimusiikkiryhmiä. Tavoitteenamme on toteuttaa vuosittain musiikkiteatterituotantoja, jotka ovat viime vuosina olleet tyylilajiltaan oopperoita ja musikaaleja.

Oppilaitos toimii Turussa Linnankadun ja Mestarinkadun toimitiloissa. Sivutoimipisteitä ei ole. Sähköisen oppimisympäristön kehittäminen on käynnissä määrätietoisesti. Osassa opetusta käytetään Google Classroom -alustaa.

Turun musiikinopetus Oy:n omistaa Turun kaupunki. Yhtiö syntyi liikkeenluovutuksilla 1.1.2020 Turun konservatorion ja Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistyksistä, joiden työtä jatkamme. Olemme yksi Suomen suurimmista musiikkioppilaitoksista.

Tarkempia kuvauksia tehtävistä on jäljempänä. Kaikki tehtävät on tarkoitus täyttää toistaiseksi jatkuvilla työsopimuksilla. Mikäli johonkin tehtävään ei ole kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, tehtävä voidaan täyttää määräaikaisena.

Kelpoisuusvaatimukset

Kaikkien tehtävien kelpoisuusvaatimus on asetuksen 986/1998, 13 § mukainen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus. Käytännössä kelpoisuusvaatimukset edellyttävät opetustehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja opettajan pedagogisia opintoja (60 op). Opetus- ja kulttuuriministeriö on määrännyt opetuskieleksi ammatillisessa koulutuksessa suomen kielen ja taiteen perusopetuksessa suomen tai ruotsin. Rekrytoitavilta opettajilta edellytetään kelpoisuusvaatimuksena hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa.

Työehtosopimus

Turun musiikinopetus Oy on Sivistystyönantajien jäsen. Haettavien tehtävien työehdot määritellään Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen musiikkioppilaitosten liitteen mukaisesti.

Hakuprosessi

Kaikista tehtävistä antaa lisätietoja rehtori-toimitusjohtaja Juha Järvinen:

juha.jarvinen(ät)turunkonservatorio.fi
puh. 0400 841 948

Hakemusasiakirjoissa hakijoiden on osoitettava kelpoisuutensa todistusjäljennöksillä soveltuvasta korkeakoulututkinnosta ja opettajan pedagogisista opinnoista sekä kerrottava työkokemuksestaan vapaamuotoisella kuvauksella, esimerkiksi CV:llä. Ulkomailla suoritetuista tutkinnoista hakijoiden on esitettävä Opetushallituksen rinnastuspäätös. Hakijoiden on esitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset hakuajan päättymiseen mennessä. Lisäksi hakijat voivat esittää haluamallaan tavalla omia vahvuuksiaan, joiden he arvioivat antavan lisäarvoa Turun konservatorion ja musiikkiopiston rekrytoinnissa.

Hakemusasiakirjat lähetetään sähköpostilla osoitteeseen:

rekry(ät)turunkonservatorio.fi

Lähetämme vastaanottokuittauksen määräaikaan mennessä saapuneista hakemuksista.

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, instrumentti- ja opetusnäytteeseen, joita on tavoitteena järjestää viikoilla 18–20. Valintapäätöksiä on tavoitteena tehdä toukokuun loppuun mennessä.

Valintaprosessin aikana tai valintapäätöksen osana Turun konservatorio ja musiikkiopisto voi julkaista asianosaisille hakijoille yhteenvetoja, joista käy ilmi hakijoiden tutkintonimikkeitä tai muita kelpoisuustietoja. Emme julkaise kelpoisuustietoja kuin asianosaisille hakijoille. Emme julkaise lain nojalla salassa pidettäviä henkilötietoja, esimerkiksi valintaprosessissa tehtäviä henkilöarviointeja.

Tehtäviin valittujen opettajien toivotaan aloittavan Turun konservatorion ja musiikkiopiston palveluksessa 1.8.2021.

Tehtäviin valituilta henkilöltä edellytetään lääkärintodistus terveydentilasta sekä nähtäväksi rikostaustan selvittämislain mukainen, rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Koeaika on 6 kk.

Pianonsoiton lehtori

Haemme yksilölliseen instrumenttiopetukseen ja pianorepertuaariin syvällisesti perehtynyttä opettajaa, jolla on hyviä valmiuksia myös pianistien yhteismusisoinnin opettamiseen ja kehittämiseen. Hakijan eduksi voidaan huomioida hänen erikseen yksilöimänsä vahvuusalue.

Ammatillisessa koulutuksessa pianonsoiton lehtorilta edellytetään opettamisen lisäksi aktiivista ohjausotetta sekä työelämälähtöistä ajattelua ja kehittämiskykyä sekä työkokemusta musiikin esittäjänä.

Taiteen perusopetuksessa pianonsoiton lehtorilta odotetaan kykyä ja valmiuksia oppilaiden musiikkisuhteen laaja-alaiseen rakentamiseen ja esiintymistaitojen kehittämiseen. Hakijalle on  eduksi osoittaa valmiutta myös improvisoinnin ja säveltämisen opettamiseen.

Pop- ja jazzpianon sekä vapaan säestyksen lehtori

Haemme yksilölliseen instrumenttiopetukseen, pop- ja jazzpianon repertuaariin ja vapaaseen säestykseen syvällisesti perehtynyttä opettajaa, jolla on hyviä valmiuksia myös yhteismusisoinnin opettamiseen esimerkiksi jazz-, iskelmä-, pop- ja rock-ohjelmistoilla. Hakijan eduksi voidaan huomioida hänen erikseen yksilöimänsä vahvuusalue.

Ammatillisessa koulutuksessa lehtorilta edellytetään opettamisen lisäksi aktiivista ohjausotetta sekä työelämälähtöistä ajattelua ja kehittämiskykyä sekä työkokemusta musiikin esittäjänä.

Taiteen perusopetuksessa lehtorilta odotetaan kykyä ja valmiuksia oppilaiden musiikkisuhteen laaja-alaiseen rakentamiseen, esiintymistaitojen kehittämiseen sekä improvisoinnin ja säveltämisen opettamiseen.

Kontra- ja sähköbassonsoiton päätoiminen tuntiopettaja

Haemme yksilölliseen instrumenttiopetukseen ja repertuaariin syvällisesti perehtynyttä kontra- ja sähköbassonsoiton opettajaa, jolla on hyviä valmiuksia myös yhteismusisoinnin opettamiseen. Hakijan eduksi voidaan huomioida hänen erikseen yksilöimänsä vahvuusalue.

Ammatillisessa koulutuksessa opettajalta edellytetään opettamisen lisäksi aktiivista ohjausotetta sekä työelämälähtöistä ajattelua ja kehittämiskykyä sekä työkokemusta musiikin esittäjänä.

Taiteen perusopetuksessa opettajalta odotetaan kykyä ja valmiuksia oppilaiden musiikkisuhteen laaja-alaiseen rakentamiseen, esiintymistaitojen kehittämiseen sekä improvisoinnin ja säveltämisen opettamiseen.