9.2.2021

Hannu Wuorela 1957–2021

Hannu Wuorela toimi Turun konservatorion rehtorina vuosina 2000–2013. Hän osallistui konservatorion kannatusyhdistyksen hallitustyöhön jo ennen tätä toimiessaan Musikinstitutet Arkipelagin rehtorina. Koulutukseltaan hän oli kanttori-urkuri ja filosofian maisteri.

Hannu Wuorelan aloittaessa rehtorina Turun konservatoriossa, alan oppilaitokset ympäri maata rakensivat uutta identiteettiään opistoasteen koulutusten siirryttyä ammattikorkeakouluihin. Toisaalta tuoreena tehtävänä konservatorioissa oli II asteen ammatillisen koulutuksen järjestäminen, jossa ainevalikoima pian laajeni pop- ja jazzmusiikkiin ja musiikkiteknologiaan.

Rehtorina Hannu Wuorelta toimi määrätietoisesti oppilaitoksen kehittämiseksi ja sen resurssien turvaamiseksi. Hän oli hyvin verkottunut Opetushallituksen ja opetusministeriön virkamiesten kanssa. Opettajille hän antoi työrauhan, mutta oli mielellään mukana ideoimassa uusia avauksia. Wuorelan rehtorikaudella Turun konservatorio rakensi aiempaa vilkkaammin ulkomaista yhteistyötä. Monia hankkeita toteutettiin yhdessä Tarton ja Falunin oppilaitosten kanssa. Pisin orkesterimatka ylsi Floridaan saakka.

Hannu Wuorela toimi Suomen konservatorioliitto ry:n puheenjohtajana yli 10 vuoden ajan 2000-luvun alkupuolella. Hän neuvotteli liiton puheenjohtajana Suomen kulttuurirahaston (SKR) kanssa huomattavasta lahjoituksesta maakunnallisiin soitinhankintoihin. Hanke toteutui, ja SKR hankki ja lahjoitti huomattavan määrän arvosoittimia ensin alueellisten soitintoimikuntien hallinnoitavaksi. Myöhemmässä vaiheessa SKR lahjoitti soittimet alueiden konservatorioille, jotka hallinnoivat soittimien lainausta edelleen.

Vuoden 2006 tienoilla opetus- ja kulttuuriministeriö tavoitteli uudistusta, jossa kaikki ammatillinen koulutus olisi koottu seudullisille monialaisille ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Konservatorioliitto onnistui Hannu Wuorelan johdolla vakuuttamaan ministeriön valmistelijat ja päätöksentekijät siitä, että musiikkialan koulutuksessa hallinnollinen monimuotoisuus on rikkaus ja voimavara, eikä tehostamiskohde.

Hannun omat instrumentit olivat urut ja kuoronjohto – hän esitteli mielellään oppilaitoksen vieraille Ruotsista hankkimiaan urkuja. Cantus Mercurialis -kuoroa hän johti yli 30 vuotta ja sävelsi sille mm. Turun kauppakorkeakoulun promotiokantaatin Viae Mercati. Kesälomansa hän vietti pääosin purjehtien eri puolilla Saaristomerta ja Ahvenanmaata.