23.8.2022

Iltavahtimestarin tehtävä haettavana

Turun konservatorio hakee palvelukseensa tuntipalkkaista iltavahtimestaria.

Iltavahtimestarilta odotetaan palvelualttiutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja musiikkialan tuntemusta. Tehtävään sisältyy asiakaspalvelua, kiinteistöön liittyviä huolto- ja varustelutehtäviä, tavaroiden siirtämistä, konserttivahtimestarin tehtäviä ja esitystekniikkaan liittyviä tehtäviä.

Hakijan ansioksi katsotaan musiikkialan opinnot ja AV-tekniikkaan liittyvä osaaminen ja kiinnostus.

Iltavahtimestarin pääsääntöinen työaika on ma-pe klo n. 15.00-20.00. Työvuoroja on konservatorion toimitiloissa Linnankadulla ja Mestarinkadulla lukuvuoden opetuspäivinä työvuorosuunnitelman mukaisesti. Iltavahtimestarin työn lisäksi tarjolla voi olla Sigyn-salin tapahtumiin liittyviä työvuoroja. Vahtimestarin työvuoroista sovitaan tiimissä, johon kuuluvat kiinteistömestari, käyttöpäällikkö ja iltavahtimestarit.

Iltavahtimestarin palkka on tällä hetkellä 12.05 € tunti (hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö, vaativuusryhmä 3) yksityistä opetusalaa koskevan TES:n mukaan. Ilta- ja viikonloppuvuoroista maksetaan työehtosopimuksen mukaiset lisät. Palkka maksetaan tehtyjen tuntien mukaan. Työsuhteen alussa on 6 kk:n koeaika.

Vapaamuotoiset hakemukset sähköpostitse 30.8.2022 klo 16.00 mennessä ja lisätiedot:

vararehtori Pasi Lyysaari

pasi.lyysaari@turunkonservatorio.fi