28.3.2023

Linnankadulla pilariremontti

Kiinteistön omistaja KEVA remontoi Turun konservatorion Linnankadun toimitilojen Köysitehtaan pilarit perustuksineen. Työ etenee vaiheittain sataman päästä kohti kaupunkia. Työn aikana osa B-osan tiloista on pois käytöstä ja osaan tiloista aiheutuu meluhaittaa.

  • Konservatorion Linnankadun pääovi suljetaan käytöstä 11.4.
  • Linnankadulta on 23.3. poistettu suojateitä ja Varvintorin bussipysäkki käytöstä sekä rakennettu tilapäinen suojatie.

Talossa asioivia pyydetään remontin aikana käyttämään pääasiallisena kulkureittinä konservatorioon Turun linnan puoleista Crichtoninkadun ovea.

Työmaaopasteita ja viestintää tulee seurata huolellisesti. Suljetulla työmaa-alueella liikkuminen on kiellettyä.

Autolla keskustan suunnasta konservatoriolle liikuttaessa kannattaa pyrkiä välttämään Linnankatua, joka saattaa liikennejärjestelyiden takia ruuhkautua. 

Varvintorin bussipysäkki kaupungin suuntaan on poissa käytöstä. Lähin käytössä oleva pysäkki kaupungin suuntaan on rakennuksen satamanpuoleisessa päässä Crichtoninkadun kulmauksessa, pysäkki nro 6  “sähkölaitos”.

Aikataulu ja tarkempia tietoja

Työt alkoivat työmaan perustamisella 23.3. ja jatkuvat kaapelisiirroilla, köysiradan alapuolisen katualueen avaamisella ja paalutuksella. Työn edetessä kulku Linnankadulta Varvintorille katkeaa ja on suljettuna marraskuuhun asti. Varvintorin puoleinen linja-autopysäkki on poissa käytöstä.

  • pilarityö alkaa konservatorion pääsisäänkäynnistä 11.4., joka sulkeutuu kululta
  • kiinteistön B- ja C-osissa on meluhaittaa 11.4. alkaen arkisin klo 6.15–15.00
  • pääsisäänkäynnin yläpuoliset luokat B230, B217, B218, B219 ja B220 ovat kokonaan poissa käytöstä tiistaista 18.4. alkaen
  • Remonttialueen käyttökiellossa olevien luokkien sekä B-osan päiväsaikaiselle opetukselle osoitetaan väistötilat KOy Catharinasta, aivan naapuristamme, ranskalaisen päiväkodin yläkerrasta. Opettaja tiedottaa oppilaitaan tarkemmin muutoksista, kun suunnitelmat tarkentuvat.
  • Varvintorin alatason sisäänkäynti Sigyn-saliin on käytössä koko remontin ajan
  • Varvintorin katutason kansi, telakkahallien siltanosturit ja portaat remontoidaan kesän aikana, mikä katkaisee kulun kansitasolta Sigyn-saliin
  • Ravintola Sigyn sulkeutuu kesäksi 26.5.
  • Köysirata on kokonaan suljettuna käytöltä ja läpikululta Taideakatemiaan 19.5 alkaen marraskuuhun asti