Laatutyö Turun konservatoriossa

Oppilaitoksemme laatutyön tavoitteena on kehittää toimintaa entistä paremmaksi. Seuraamme opetuksen laatua ja toimintaympäristön muuttumista, keräämme palautetta ja kehitämme toimintaamme pitkäjänteisesti.

Laatujärjestelmä koostuu ensisijaisesti strategiasta ja toimintakäsikirjasta, jotka määrittelevät laatutyön tavoitteet sekä vastuut ja työketjut. Mittareina käytämme kyselyjä ja tilastoja, joiden pohjalta teemme kehittämissuunnitelmia. Tukea laadunhallintaan saamme kansallisesta ohjeistuksesta sekä ajantasaisesta lainsäädännöstä. Laatutyötä Turun konservatoriossa on tehty jo vuodesta 2012 alkaen.

Nopeaa yleistä palautetta ja kehitysehdotuksia voit antaa helpoiten sähköpostitse Jaakko Martikaiselle. Risut ja ruusut käsitellään tapauskohtaisesti johtoryhmässä tai parhaiten tilanteeseen sopivassa hallintoryhmässä.

Lisätietoa laatuasioista, kyselyistä ja näiden perusteella tehtävistä muutoksista antaa laatuvastaava Jaakko Martikainen.