Turun konservatorio on innostava ja monipuolinen musiikkioppilaitos, joka tarjoaa toiseen asteen
ammatillista koulutusta ja toimii lisäksi musiikkiopistona.