20.5.2019

Musiikkileirien avustukset

Turun konservatorion taiteen perusopetuksen oppilailla ja oppilaiden huoltajilla sekä ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla on mahdollisuus anoa avustusta avustusta musiikkileireihin 14.6.2019 mennessä. Avustuksia myönnetään muihin kuin Turun konservatorion järjestämiin leireihin. Myönnettävät avustukset voivat olla enintään 500 € anomuksessa eriteltyjen kustannusten mukaan. Hakija voi perustella anomusta myös oppilaan perheen taloudellisella tilanteella. Avustuksia maksetaan maksutositteiden perusteella elokuussa 2019. Turun konservatorio myöntää avustuksia käytettävissä olevien lahjoitusvarojen mukaan.

Linkki hakulomakkeelle