19.3.2021

Koronapäivitys 8.4.2021

Turun konservatorio ja musiikkiopisto noudattaa tarkasti lakien ja viranomaismääräysten mukaisia rajoituksia. Yhteinen tavoitteemme on tehdä kaikki voitava koronatartuntojen välttämiseksi. Tuemme parhaamme mukaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoita heidän opinnoissaan sekä lasten ja nuorten musiikkiharrastuksen jatkumista.

Opetusjärjestelyt Turun konservatoriossa ja musiikkiopistossa 1.3.2021 lähtien

Taiteen perusopetuksessa jatkuvat lähiopetuksena:

 • Yksilöllinen instrumenttiopetus. Oppijan aloitteesta opetus voidaan toteuttaa etänä. Toivomme, että talvilomaviikolla Lapissa tai ulkomailla matkustelleet oppilaat osallistuvat instrumenttiopetukseen etänä.
 • Varhaisiän musiikkikasvatuksessa musiikkileikkikoulu, soitinvalmennus ja bändikaruselli, mutta vanhemmat eivät voi osallistua muskarin perheryhmien toimintaan.
 • Erityismusiikkikasvatuksen ryhmät.
 • Oppilaskonsertteja jatketaan oppitunteina ilman yleisöä aikaisemman ohjeistuksen mukaan.
 • Muistutamme, että lähiopetukseen ei pidä osallistua oireisena. Suosittelemme vahvasti maskin käyttöä.

Taiteen perusopetuksessa jatkuvat etäopetuksena tai keskeytetään:

 • Musiikin hahmottamisaineiden ja musiikkiteknologian ryhmät jatkavat määräaikaisten rajoitusten aikana etänä.
 • Kuorojen, orkestereiden ja muiden yhteismusisointiryhmien toiminta jatkuu opettajan ohjeiden mukaan etänä tai keskeytetään.

Ammatillinen koulutus siirtyy etäopetukseen. Poikkeuksina ovat seuraavat:

 • Yksilöllinen instrumenttiopetus jatkuu lähiopetuksena. Oppijan aloitteesta opetus voidaan toteuttaa etänä.
 • Ryhmäopetuksessa lähiopetuksena jatkuvat vain suunniteltuihin näyttöihin liittyvät oppiaineet.

Toimitilojen käyttö ja niissä liikkuminen

Turun konservatorio ja musiikkiopisto on laatinut Tartuntatautilain 58 h § mukaisen suunnitelman velvollisuuksista ja rajoituksista, joita kaikkien toimitilojen käyttäjien on noudatettava.

 • Turun konservatorion ja musiikkiopiston tiloissa järjestettävään lähiopetukseen osallistuvien on kuljettava suoraan opetustilaan ja sieltä pois.
 • Kulku tiloissa on sallittu vain niille oppilaille ja opiskelijoille, jotka osallistuvat lähiopetuksena toteutettavaan opetukseen.
 • Vanhemmat eivät voi odottaa oppilasta oppilaitoksen tiloissa.
 • Tukea tarvitsevan oppilaan voi saattaa tunnille, mutta saattaja ei saa jäädä odottamaan oppilaitoksen tiloihin lähiopetuksen ajaksi.
 • Ammatillisen koulutuksen opiskelijat voivat harjoitella oppilaitoksen tiloissa aikaisemmin julkaistujen turvallisuusohjeiden mukaisesti. Tilat tulee varata harjoituskäyttöön tilavarausjärjestelmästä. Yhteismusisointiharjoituksissa tulee pitää henkilöiden välillä vähintään kahden metrin turvavälit ja käyttää maskeja.

Maskin käyttö

 • Turun konservatorio ja musiikkiopisto sekä Turun ammattikorkeakoulu edellyttävät 7 vuotta täyttäneiden oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön käyttävän maskia toimitiloissaan. Valtioneuvosto ja Varsinais-Suomen terveysviranomaiset suosittelevat vahvasti kasvomaskien käyttöä julkisissa tiloissa. Turussa opiskelijoiden osuus uusista tartunnoista on ollut merkittävä.
 • Toivomme huoltajien opettavan lapsille maskin turvallista käyttöä.

Rajoitusten perustelut

Rajoitukset Turun konservatorion ja musiikkiopiston toiminnassa perustuvat Lounais-Suomen Aluehallintoviraston ja Turun kaupungin määräyksiin, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin suosituksiin sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeeseen 2.2.2021 lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä.