11.6.2021

Tuubansoiton tuntiopettaja

Tuubansoiton sivutoimisen tuntiopettajan tehtävä 1.8.2021 lukien

Turun konservatoriossa ja musiikkiopistossa (Turun musiikinopetus Oy) on haettavana to 24.6.2021 klo 13 mennessä tuubansoiton sivutoimisen tuntiopettajan tehtävä 1.8.2021 lukien.

Haemme yksilölliseen instrumenttiopetukseen perehtynyttä opettajaa, jolla toivotaan olevan valmiuksia myös yhteismusisoinnin opettamiseen. Hakijan eduksi voidaan huomioida hänen erikseen yksilöimänsä vahvuusalue ja valmius opettaa tarvittaessa myös muita matalia vaskisoittimia.

Ammatillisessa koulutuksessa opettajalta edellytetään opettamisen lisäksi aktiivista ohjausotetta sekä työelämälähtöistä ajattelua ja kehittämiskykyä sekä työkokemusta musiikin esittäjänä.

Taiteen perusopetuksessa opettajalta odotetaan kykyä ja valmiuksia oppilaiden musiikkisuhteen laaja-alaiseen rakentamiseen, esiintymistaitojen kehittämiseen sekä improvisoinnin ja säveltämisen opettamiseen.

Kelpoisuusvaatimukset

Tehtävän kelpoisuusvaatimus on asetuksen 986/1998, 13 § mukainen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus. Käytännössä kelpoisuusvaatimukset edellyttävät opetustehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja opettajan pedagogisia opintoja (60 op). Opetus- ja kulttuuriministeriö on määrännyt opetuskieleksi ammatillisessa koulutuksessa suomen kielen ja taiteen perusopetuksessa suomen tai ruotsin. Opettajalta edellytetään kelpoisuusvaatimuksena hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa.

Työehtosopimus

Turun musiikinopetus Oy on Sivistystyönantajien jäsen. Haettavien tehtävien työehdot määritellään Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen musiikkioppilaitosten liitteen mukaisesti.

Hakuprosessi

Tehtävästä antaa lisätietoja koulutuspäällikkö Reijo Borman:
reijo.borman@turunkonservatorio.fi
puh. 044 527 3214

Hakemusasiakirjoissa hakijoiden on osoitettava kelpoisuutensa todistusjäljennöksillä soveltuvasta korkeakoulututkinnosta ja opettajan pedagogisista opinnoista sekä kerrottava työkokemuksestaan vapaamuotoisella kuvauksella, esimerkiksi CV:llä. Ulkomailla suoritetuista tutkinnoista hakijoiden on esitettävä Opetushallituksen rinnastuspäätös. Hakijoiden on esitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset hakuajan päättymiseen mennessä. Lisäksi hakijat voivat esittää haluamallaan tavalla omia vahvuuksiaan, joiden he arvioivat antavan lisäarvoa Turun konservatorion ja musiikkiopiston rekrytoinnissa.

Hakemusasiakirjat lähetetään sähköpostilla osoitteeseen:

reijo.borman@turunkonservatorio.fi

Lähetämme vastaanottokuittauksen määräaikaan mennessä saapuneista hakemuksista.

Valintaprosessin aikana tai valintapäätöksen osana Turun konservatorio ja musiikkiopisto voi julkaista asianosaisille hakijoille yhteenvetoja, joista käy ilmi hakijoiden tutkintonimikkeitä tai muita kelpoisuustietoja. Emme julkaise kelpoisuustietoja kuin asianosaisille hakijoille. Emme julkaise lain nojalla salassa pidettäviä henkilötietoja, esimerkiksi valintaprosessissa tehtäviä henkilöarviointeja.

Tehtävään valitulta henkilöltä edellytetään lääkärintodistus terveydentilasta sekä nähtäväksi rikostaustan selvittämislain mukainen, rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Koeaika on 6 kk.

Turun konservatorio ja musiikkiopisto

Turun konservatoriolla ja musiikkiopistolla (Turun musiikinopetus Oy) on kaksi koulutustehtävää: musiikkialan ammatillinen koulutus ja taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä.

Ammatillisessa koulutuksessa Turun konservatoriossa ja musiikkiopistossa voi opiskella musiikkialan perustutkintoa tutkintonimikkeillä muusikko ja musiikkiteknologi sekä musiikkituotannon ammattitutkintoa. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelee lähes 150 opiskelijaa.

Taiteen perusopetuksessa oppilaitoksessa on noin 1500 oppilasta ja 600 lasta varhaisiän musiikkikasvatuksessa. Haluamme toteuttaa taiteen perusopetuksen ajatusta tavoitteellisesta ja tasolta toiselle etenevästä opiskelusta instrumentti-, yhteismusisointi- ja hahmotusaineissa sekä musiikin esittämisessä huomioiden työtapoina myös improvisointia ja säveltämistä.

Pidämme tärkeänä, että molemmissa koulutustehtävissä oppijoilla on monipuolisia oppimismahdollisuuksia ja riittävästi valinnaisuutta.

Turun konservatoriossa ja musiikkiopistossa on monta kuoroa, jousiorkesteria, puhallinorkesteria, kitaraorkesteria, lukuisia pop- ja jazzkokoonpanoja sekä kamarimusiikkiryhmiä. Tavoitteenamme on toteuttaa vuosittain musiikkiteatterituotantoja, jotka ovat viime vuosina olleet tyylilajiltaan oopperoita ja musikaaleja.

Oppilaitos toimii Turussa Linnankadun ja Mestarinkadun toimitiloissa. Sivutoimipisteitä ei ole. Sähköisen oppimisympäristön kehittäminen on käynnissä määrätietoisesti. Osassa opetusta käytetään Google Classroom -alustaa.

Turun musiikinopetus Oy:n omistaa Turun kaupunki. Yhtiö syntyi liikkeenluovutuksilla 1.1.2020 Turun konservatorion ja Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistyksistä, joiden työtä jatkamme. Olemme yksi Suomen suurimmista musiikkioppilaitoksista.