29.10.2021

Oppilaitoksen nimeksi Turun konservatorio

Oppilaitostamme ylläpitävän Turun musiikinopetus Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 28.10.2021, että yhtiön aputoiminimi ja ammatillisen koulutuksen ja taiteen perusopetuksen koulutustehtävien yhteydessä käytettävä liiketoimintanimi on Turun konservatorio.

Pidempää muotoa voidaan tarvittaessa käyttää molempia koulutustehtäviä selventävässä tarkoituksessa.

Nimenmuutos päivitetään syksyn 2021 kuluessa logoon, verkkosivuille, visuaalisiin materiaaleihin, dokumenttipohjiin ja esimerkiksi somealustoille.