Turun konservatorion strategia

Vuoteen 2020 ulottuva Turun konservatorion strategia on nimeltään Mukana! Yhdessä ja sooloillen. Strategian valmistelu aloitettiin vuonna 2013 ja se julkaistiin 8. huhtikuuta 2015.

Konservatorion strategiavalmistelu toteutettiin osana Hyvin tekemistä länteen 2014 -hanketta, jota koordinoi Turun Ammatti-instituutti. Rahoituksesta vastasi Opetushallitus.
Strategian laatimiseen osallistui Turun konservatorion hallitus, opettajat ja oppilaat. Kattavan taustatyön pohjalta syntyi toimintamalli, joka tuottaa entistä parempia oppimistuloksia ja mahdollisuuksia musiikin harrastamiselle.