Ilmoittaudu erityislasten ryhmäopetukseen

Erityistä tukea tarvitsevien musiikinopetukseen ilmoittaudutaan taiteen perusopetuksen hakulomakkeella.

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden soiton- ja laulunopetukseen ilmoittaudutaan kuten muuhunkin taiteen perusopetukseen. Uudet oppilaat pyritään ohjaamaan ensin yksilöopetukseen ja opintojen edetessä myös yhteismusisointiryhmiin.

Lisätietoja: Hakuopas taiteen perusopetukseen 2020: Erityistä tukea tarvitsevien musiikkikasvatus.