Hae taiteen perusopetukseen

Taiteen perusopetuksen hakuaika syksyllä 2024 alkavaan harrastukseen on 16.3.–30.4.2024. Kuorotoimintaan on jatkuva haku.

Me rakastamme musiikkia

Meillä musiikkia opiskellaan ja opitaan omassa tahdissa tavoitteellisesti tasolta toiselle edeten. Tarjoamme innostavia soitto- ja laulutunteja, ja taitojen karttuessa kaikilla oppilaillamme on mahdollisuus opiskella musiikin hahmotusaineita, musiikkiteknologiaa sekä musisoida yhdessä kuoroissa, orkestereissa ja bändeissä. Perheen pienimmille järjestämme muskaritoimintaa ja soitinvalmennusta ryhmissä.

Tavoitteenamme on, että kaikki innostuneet uudet harrastajat pääsevät sukeltamaan musiikin maailmaan kanssamme. Aiempaa soittokokemusta ei tarvita, sillä opetus aloitetaan alkeista joko yksilö-tai pienryhmäopetuksena.

Hakuaika syksyllä 2024 alkavaan harrastukseen on 16.3.–30.4.2024.

Syyslukukauden aikana on avoinna myös seuraavat hakuikkunat:

  • 1.–14.8.2024 erikseen ilmoitettavat instrumentit
  • 1.–14.12.2024 erikseen ilmoitettavat instrumentit

Tervetuloa elinikäiselle musiikkimatkalle!

Tutustu hakuoppaaseen

Siirry hakulomakkeelle

Muskarin, soitinvalmennuksen, kuorojen ja erityistä tukea tarvitsevien musiikkikasvatuksen hakulomake

Tutustu myös Taidekeskus koulussasi -toimintaan.

We Love Music

We study music and learn at our own pace, progressing from one level to the next in a goal-oriented manner. We offer exciting playing and singing lessons, and as the skills accumulate, all our students have the opportunity to study music theory, music technology, and play music together in choirs, orchestras and bands. For the youngest members of the family, we organize music playschool and musical instrument training in groups.

Our goal is that all new enthusiasts can dive into the world of music with us. No previous playing experience is needed, as the lessons start from the basics either as individual or small group lessons.

The application period for the hobby starting in the fall of 2024 is March 16–April 30, 2024.

The following application windows are also open during the fall semester:

  • 1–14 August 2024: instruments to be declared separately
  • 1–14 December 2024: instruments to be declared separately

Welcome to a lifelong musical journey!

To the application form