Klassisten pääsy- ja soveltuvuuskokeiden ohjeet kevät 2021

Hakijoilta vaaditaan edeltävinä opintoina musiikkiopiston perustason oppimäärä (peruskurssit 3, laulussa 2) tai vastaavat tiedot ja taidot. Itsekin voi opiskella.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe

Päivitys 22.3.2021: Pääsy- ja soveltuvuuskoe toteutetaan keväällä 2021 kokonaan etänä. Kutsut pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen lähetetään kaikille hakijoille hakuajan päätyttyä 8.4.2021. Kutsussa on tarkat instrumenttikohtaiset ohjeet videotallenteen tekemiseen.

Alla kokeen osa-alueet ja maksimipisteet: klassinen muusikko tai klassinen kirkkomusiikkipainotus.

Soitto- tai laulukoe ja haastattelu

  • Videotallenne pääaineen kappaleista
    • Pakolliset kappaleet – katso oman instrumenttisi hakuohjeet alta! 40 p.
    • Ennalta valmistettava pieni musisointitehtävä 20 p.
  • Itsearviointi ja haastattelu etäyhteyden välityksellä Zoom-alustalla 10.–14.5.2021 kullekin hakijalle ilmoitettavaan aikaan. 10 p.

Musiikin perusteet

Mitä soitan tai laulan?

  • Valitse esitettäväksi vähintään perustason päättötason eli peruskurssin 3 (laulu 2) ohjelmiston tasoisia kappaleita.

Valintakoeohjeet soittimittain:

Siirry hakemaan