Musiikkiteknologian opiskelu

Musiikkiteknologia painottuu studiotekniikkaan ja äänentoistoon, mutta olennaisena osana siinä on myös muusikko-osaaminen. Oman suuntautumisensa pohjalta voi valita joko klassisen tai pop & jazz -musiikin.

 

Mitä opiskelu sisältää?

Pääaineopinnot

Musiikkiteknologian opiskelu Turun konservatoriossa antaa mahdollisuuden laajaan ymmärrykseen musiikkiteknologiasta musiikin eri ympäristöissä. Musiikkiteknologian peruspilarit tässä koulutuksessa ovat äänentoisto ja äänistudiotyöskentely.


Yleinen muusikkous

Jokainen opiskelija osallistuu  instrumenttiopetukseen ja yhteismusisointiin erilaisissa kokoonpanoissa. Pääsoittimen (joko pop- ja jazz tai klassinen instrumentti tai laulu) lisäksi opetusta saa myös sivuinstrumentin perusteissa. Pääsoittimenasi voi olla myös DAW (Digital Audio Workstation). Opiskelija osallistuu myös yhteismusisointiin erilaisissa kokoonpanoissa. Lisäksi opintoihin kuuluu muusikkouden kehittymistä tukevia musiikin hahmotusaineita. Oppilaitoksemme tarjoaa monipuolisen ja laajan oppiainekokonaisuuden, josta jokaisen on mahdollista löytää itseään kehittävät osat.

Miten opinnot etenevät

Opintojen alkuvaiheessa opiskelija keskittyy enemmän oman muusikkoutensa kehittämiseen. Ensimmäisissä äänentoistotehtävissä opiskelija on assistenttina. Vähitellen vastuu kasvaa ja äänentoistotehtäviä tehdään jo vastuullisena musiikkiteknologina. Äänityksiä ja miksauksia tehdään oppilaitoksen keikoilla, konserteissa ja monissa projekteissa ja produktioissa.  Opintojen edetessä opiskelijan vastuu kasvaa ja kaikki työtehtävät pyritään tekemään keikoilla ja oikeissa musiikkielämän työtehtävissä. Tässä apuna ovat Turun konservatorion hyvät työelämäyhteydet.

Musiikkiteknologin tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ja hyvän perustan työelämään siirtymiseen.

Miten haet?