Musiikkialan ammatillisen peruskoulutuksen opintotarjottimet

Musiikkialan ammatillinen peruskoulutus Turun konservatoriossa pohjautuu Opetushallituksen ohjeistukseen.

Ennen elokuuta 2020 aloittaneet opiskelijat

Elokuussa 2018 voimaan tulivat Opetushallituksen uudet tutkinnon perusteet, jotka rakenteeltaan ovat pitkälti samanlaiset kuin vuoden 2015 perusteet, mutta esimerkiksi arviointiasteikko muuttuu 5-portaiseksi. Tutustu uusiin tutkinnon perusteisiin täällä.

Niiden pohjalta on tehty uudet opintotarjottimet. Tarjottimiin on koottu Turun konservatorion täsmäopetus osaamisen kehittämiseen näyttöjä, jatko-opintoihin hakemista ja työelämässä toimimista varten. Opetustarjonnan löydät näistä linkeistä:

Klassisen muusikon opintotarjotin ja näytöt 8/2018-
Pop & jazz -muusikon opintotarjotin ja näytöt 8/2018-
Musiikkiteknologin opintotarjotin ja näytöt 8/2018-

 

Elokuussa 2020 ja sen jälkeen aloittavat opiskelijat

Elokuussa 2020 tulevat voimaan Opetushallituksen uudet tutkinnon perusteet, jotka rakenteeltaan ovat pitkälti samanlaiset kuin vuoden 2018 perusteet. Tutustu uusiin tutkinnon perusteisiin täällä.

Näiden perusteella rakennetaan kevään 2020 aikana uudet opintotarjottimet. Tarjottimiin kootaan Turun konservatorion ja musiikkiopiston täsmäopetus osaamisen kehittämiseen näyttöjä, jatko-opintoihin hakemista ja työelämässä toimimista varten. Nämä tarjottimet julkaistaan tällä sivulla.

Turun konservatorion opiskelijat ja henkilökunta voivat tutustua opetussuunnitelman laajempaan versioon konservatorion intrassa (kirjautuminen vaatii turunkonservatorio.fi-tunnuksen).

 

Koottu sivu ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön liittyen

http://minedu.fi/lainsaadannon-uudistukset

Usein kysyttyjä kysymyksiä (Opetus- ja kulttuuriministeriön koonti)

http://minedu.fi/usein-kysyttya-amisreformi