Laulun opiskelu Turun konservatoriossa

Meillä voi laulamista voivat opiskella lapset ja nuoret, pidemmälle ehtineet aikuiset harrastajat sekä ammattiin tähtäävät opiskelijat. Oppilaitoksemme antaa laulajalle erinomaiset valmiudet hakeutua esimerkiksi musiikkialan ammattikorkeakouluihin ja Sibelius-Akatemiaan.

Klassinen laulu

Klassisen laulun opiskelijoiksi Turun konservatorioon otetaan äänenmurroksen ohittaneita, lahjakkaita ja laulusta innostuneita henkilöitä. Hakijoilta edellytetään tavoitteellisuutta musiikin opiskelussa.

Klassisen laulun opiskelijamme pääsevät harjoittelemaan henkilökohtaisilla, viikoittaisilla laulu- ja säestystunneilla. Näistä jälkimmäisillä työskennellään yhdessä pianistin kanssa. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opinnot sisältävät myös työskentelyä lied- ja oopperastudiossa.

Oppilaitoksessamme opiskelijat saavat myös kokemusta näyttämötyöstä ja orkesterin kanssa työskentelystä. Olemme toteuttaneet sekä omina produktioinamme että yhteistyössä erilaisten tahojen kanssa useita oopperoita ja musikaaleja – aina Lloyd-Webberin Evitasta Mozartin Taikahuiluun.

Laulajamme toimivat jatkuvasti merkittävissä asemissa kaikissa Turun alueen tärkeimmissä kuoroissa, esimerkiksi Key Ensemblessä, Kuninkaantien muusikoissa, CCA, Mieskuoro Naskaleissa, Turun yliopiston kuorossa ja Brahe Djäknarissa. Myös lukuisissa lauluyhtyeissä on meillä opiskelevia tai opiskelleita.

Lisätietoja klassisen laulun opiskelusta Turun konservatoriossa antaa Jouni Kuorikoski.

Lasten ja nuorten lauluopetus

Laulamisesta kiinnostuneet lapset ja nuoret ohjataan lauluopintoihin ensisijaisesti laulun ryhmäopetuksen ja kuorotoiminnan kautta.

Laulua on mahdollista opiskella myös joko pää- tai sivuaineena n. 10 ikävuodesta lähtien. Ennen äänenmurrosta annettavassa laulunopetuksessa tavoitteena on ohjata löytämään laulusta luonnollinen tapa ilmaista itseään ja tunteitaan. Tunneilla tutustutaan oman lauluinstrumentin tietoiseen hallintaan hyvän lauluasennon ja luonnollisen syvähengityksen kautta. Opetuksessa kiinnitetään huomiota äänen vapaaseen ja helppoon sointiin ja puhtauteen sekä laulutekstin selkeyteen. Laulujen tulkintaan ja ilmaisuun liittyviä asioita harjoitellaan ikä- ja taitotasolle sopivalla ohjelmistolla sooloesiintymisissä sekä yhdessä musisoiden mm. lasten lied -kurssilla, missä samanikäiset laulajat ja pianistit työskentelevät yhdessä.

Lisätietoja lasten ja nuorten lauluopinnoista antaa Maikki Säikkä.