Pop & jazz -musiikin opiskelu

Perustan pop & jazz -musiikin opinnoille Turun konservatoriossa luovat yksilöopetus pää- ja sivuinstrumentissa. Yhteismusisointiin panostetaan erilaisissa yhtyetyöpajoissa, jota tukevat muusikon monipuolista osaamista.

Mitä opiskelu sisältää?

Instrumentti- ja lauluopinnot

Turun konservatorion pop- ja jazz -osastolla opiskellaan monipuolisesti erilaisia rytmimusiikin taitoja ja ilmiöitä. Toiminnan keskiössä on yhteismusisointi. Jokainen opiskelija käy pää- ja sivuinstrumenttinsa yksityistunneilla ja yhteisissä bändi-workshopeissa. Suurena ja monipuolisena oppilaitoksena instrumenttivalikoimamme on hyvin laaja.

Laaja valikoima muuta opetustarjontaa

Instrumenttiopintojen lisäksi opinnot sisältävät käytännön muusikkoutta ja keikkaelämää tukevia oppiaineita kuten musiikin hahmotusaineita ja mm. musiikkiteknologiaa ja tieto- ja viestintäteknologiaa. Tämän lisäksi opintoihin on mahdollista sisällyttää oppilaitoksemme laajasta tarjonnasta omaa urapolkua tukevia aineita. Tutustu oppiainelistaamme tästä. Oman lisänsä opiskeluun tuovat oppilaitoksen monet projektit ja produktiot. Yhdessä talon muiden osastojen kanssa toteutetaan mm. musikaaliproduktiot, viihdekonsertit, Skaalat solmuun -festivaali ja kesäinen Pooki-fest.

Lauluntekijäpainotus

Lauluntekijäpainotteisen pop/jazz-muusikon ammatillisissa opinnoissa (180 osp) yhdistyvät niin muusikon ammatilliset perusopinnot kuin lauluntekijyyteen räätälöidyt opinnot. Koulutus antaa siis pop-jazz -muusikon perusosaamisen lisäksi lauluntekijälle tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisätietoa lauluntekijäpainotuksesta.

Miten opinnot etenevät?

Opintojen alkuvaiheessa opinnot painottuvat workshop-työskentelyyn. Tyyleinä workshopeissa ovat esim. tanssi-, pop ja rock -, lattari-  ja jazzmusiikki. Workshopit päättyvät keikkoihin, jotka ovat Turun alueen ravintoloissa. Opintojen edetessä opiskelu rakentuu yhä selkeämmin työelämälähtöiseen oppimiseen keikkojen ympärille ja keikkapaikat määrittelevät myös esitettävän ja harjoiteltavan materiaalin. Keikkapaikkoina ovat lukuisat yhteistyökumppanimme mm. Viking Line ja Apollo-ravintolat. Tutustu tästä työelämäkumppaneihimme ja keikkapaikkoihimme.

Miten haet?