Taiteen perusopetus

Turun konservatoriossa annetaan musiikin opetusta taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesti.

Opinnot

Keskeisenä tavoitteenamme on, että oppilas kasvaa kohti elinikäistä hyvää musiikkisuhdetta. Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opiskelua.

Suuntautumisvaihtoehtoina taiteen perusopetuksessa on kansanmusiikki, klassinen musiikki, tai pop- ja jazzmusiikki.

Olemme ryhmitelleet tarjontamme kuudeksi opintokokonaisuudeksi: instrumentti, yhteismusisointi, musiikin hahmottaminen, musiikkiteknologia, luovat taidot ja valinnaiset opinnot. Toivomme, että oppilaat osallistuvat opintojensa aikana mahdollisimman moneen opintokokonaisuuteen. Tutustu taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaamme täällä. Kuoroihin ja orkestereihin voit tutustua niiden esittelysivuilla.

Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tehtävänä on johdatella lapsi elämän mittaiselle matkalle musiikin pariin tarjoten musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja musiikkileikkikoulussa tai soittimet tutuksi -kurssilla. Lue lisää varhaisiän musiikkikasvatuksesta.

Erityistä tukea tarvitsevien musiikkikasvatus

Erityismusiikkikasvatus on erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille tarjottavaa yksilöllistettyä soiton- ja laulunopetusta. Yksilöllistetyn opetuksen lähtökohtana on oppilaan vahvuudet ja hänen yksilölliset tarpeensa. Opetusta annetaan sekä yksilö- että ryhmämuotoisena. Soitinvalikoima on sama kuin muutenkin taiteen perusopetuksessa. Lue lisää erityistä tukea tarvitsevien musiikkikasvatuksesta.

Hakeminen taiteen perusopetukseen

Lue hausta Hae taiteen perusopetukseen -sivulta.