Musiikkiteknologia, luovat taidot ja valinnaiset opinnot

Musiikkiteknologian oppiaineessa oppilas tutustuu musiikkiteknologian perusteisiin ja teknologian tuomiin mahdollisuuksiin esimerkiksi musiikin tekemisessä sekä omassa harjoittelussa

Tarjottavat musiikkiteknologian kurssit taiteen perusopetuksessa lukuvuonna 2022–2023:

 

Musiikkiteknologia 1

Musiikkiteknologia 1 -kurssilla opetellaan laaja-alaisesti musiikkiteknologian perusteita konkreettisen tekemisen kautta.

Tutustumme oppilaitoksen iPadien GarageBandia hyödyntäen DAW:in käytön perusteisiin kuten ohjelmointiin, editoimiseen ja miksaamiseen sekä useisiin muihin aiheisiin, joihin musiikkiteknologia liittyy. Kurssilla opetellaan esimerkiksi äänittämistä, liveäänentoistoa ja nuotinkirjoitusta. Musiikkiteknologian perustermistöön tutustumisen ohella kartutetaan myös tärkeitä yleismusiikillisia taitoja kuten teoria- ja soitintietämystä.

Musiikkiteknologia 1 kurssilla tärkeänä osana on omien soivien tuotosten tekeminen. Niiden tekemistä harjoitellaan omien pienimuotoisten sävellystehtävien kautta sekä oman projektin tuntien myötä, jolloin voit keskittyä juuri omaan juttuusi.

Tämä peruskurssi antaa käsityksen siitä, mitä kaikkea musiikkiteknologian parissa voi tehdä. Kurssin käytyään oppilas voi valita itseään kiinnostavia syventäviä kursseja oppilaitoksen tarjonnasta.

taso 1
60 min/lukuvuoden läpi
ryhmä 1 torstai klo 16–17 H213 Linnankatu
ryhmä 2 torstai klo 17–18 H213 Linnankatu
opettaja: Jussi Karhujoki

Musiikkiteknologia 2

Kurssilla syvennetään Musiikkiteknologia 1 -kurssilla opittuja taitoja. Työskentelemme pääosin oppilaitoksen tietokoneilla Logic-ympäristössä.

Omat projektit ja kiinnostuksen kohteet ovat tärkeänä osana kurssin sisältöjä. Oman DAW:in hallintaan kannustetaan.

Kurssilla edetään oppilaan osaamisen mukaan yhä isompiin kokonaisuuksiin ja viimeistellympiin harjoituksiin ja tuotoksiin.

taso 2
60 min/lukuvuoden läpi
ryhmä 1 torstai klo 18–19 H213 Linnankatu
opettaja: Jussi Karhujoki

MuzaLabra Introduction

Tutustumme musiikin digitaaliseen tekemiseen Ableton Liveä käyttäen
Tutustumme videon tekoon järjestelmäkameraa, kameran vakaajaa ja mahdollisesti dronea käyttäen sekä videon editointiin Final Cut Pro:ta käyttäen. Kurssille osallistuminen ei edellytä mitään etukäteistietämystä aiheesta.

taso 1
60 min/lukuvuoden läpi
ti ja ke klo 17–18 Mestarinkatu lk M309
opettaja: Tarmo Riutta

MuzaLabra Production

Jatkamme musiikin digitaalista tekemistä Ableton Liveä käyttäen syventäen ja enemmän omaehtoisesti. Jatkamme videon tekoa järjestelmäkameraa, kameran vakaajaa ja mahdollisesti dronea käyttäen sekä videon editointia Final Cut Pro:ta käyttäen syventäen ja enemmän omaehtoisesti.

taso 2
60 min/lukuvuoden läpi
to klo 17–18 Mestarinkatu luokka M309
opettaja: Tarmo Riutta

Äänisynteesi 1 (Synaklubi)

Äänisynteesi-kurssien tavoitteena on antaa perustaidot luoda omia soundeja syntetisaattorilla tai vastaavilla tietokone-plugareilla. Kurssi sopii esim. DAW-pohjaisesta musiikintekemisestä kiinnostuneelle, konemusiikin säveltäjälle tai kosketinsoittajalle, joka haluaa laajentaa saundivalikoimaansa

Peruskäsitteet (MIDI, analoginen vs. digitaalinen, oskillaattori jne.), tutustutaan erityisesti yksinkertaisen substraktiivisen syntetisaattorin (esim. Minimoog) äänenmuodostukseen. Opetellaan tekemään perussoundeja, syntetisaattorisoiton erityispiirteitä ja -tekniikoita sekä
groovebox -tyyppinen ohjelmointia

taso 1
45 min/lukuvuoden läpi
tiistaisin klo 17.00–17.45, Mestarinkatu luokka M410
opettaja: Pekka Laine

 

Äänisynteesi 2 (Synaklubi 2)

Edellyttää äänisynteesi 1:n suoritusta tai vastaavia taitoja.
Syvennetään aiemmin opittua, tutustutaan muihin synteesimuotoihin (FM, granulaari-, fysikaalinen mallinnus, modernit syntetisaattorit ja pluginit).

taso 2
45 min/lukuvuoden läpi
tiistaisin klo 18.00–18.45, Mestarinkatu luokka M410
opettaja: Pekka Laine

Live-äänentoisto

Kurssilla harjoitellaan äänentoiston perusteita kevyen musiikin parissa. Lavakartta, suunnittelu, mikitys, piuhoitus, livemiksaamisen perusteet ja taitojen syventäminen.

Perustaidot kuntoon – treenataan ensin yhdessä – oppilaat mukaan myös bändien treeneihin.
Hoidetaan esim. TPO:n bändien keikan äänentoisto ja samalla mahdollinen liveäänitys ja
liveäänityksen jälkityöstö

taso 2
60 min/kevätlukukausi eli tammikuu–toukokuu 2023
torstai klo 19-20 H213 Linnankatu + erilaiset liveympäristöt
opettaja: Jussi Karhujoki

DJ-kurssi

DJ-kurssilla opiskellaan DJ-toiminnan perusteita eri tyylilajeissa, kuten beatmatch-tekniikkaa, jugglausta, hot cue -toiminnot sekä efektien käyttöä. Opiskelija soittaa pääosin omassa valitsemassaan tyylilajissa ja opiskelee sen tärkeimmät piirteet ja tekniikat. Kurssilla aloitetaan oman musiikkikirjaston kerääminen ja opetellaan rakentamaan johdonmukainen dj-setti. Opiskelija voi ottaa halutessaan mukaan kurssille oman dj-laitteistonsa.

Kurssin päätteeksi opiskelija soittaa minimissään 60 minuutin julkisen dj-keikan.

taso 1
60 min/syyslukukausi eli elokuu–joulukuu 2022
tiistai klo 19.30-20.30  Linnankatu A129 + 1 livetoteutus erikseen sovittuna ajankohtana ja erikseen sovitussa paikassa
opettaja: Josu Mämmi

Remix-kurssi

Remixaus on oivallinen tapa opiskella elektronista musiikkia ja musiikkiteknologian käyttöä yleisesti. Voit samalla oppia musiikin mestareilta, kun kehität omaa luovuuttasi. Vääntämällä ja muotoilemalla kappaleita uuteen uskoon, opit laajasti musiikin erilaisia ilmiöitä ja elektronisen musiikin tekniikoita. Kurssin tavoitteena on oman remixin tekeminen valitsemassaan tyylilajissa valitsemastaan kappaleesta, sekä lyhyt some-video sen tekemisestä.

taso 2
60 min/kevätlukukausi eli tammikuu–toukokuu 2023
tiistai klo 19–20 Linnankatu luokka H213
opettaja: Josu Mämmi

Elokuvamusiikki-kurssi

Tule mukaan tutkimaan liikkuvan kuvan ja musiikin rajapintaa! Tällä kurssilla tutkitaan elokuvamusiikin erilaisia tyylejä, mahdollisuuksia ja käytännön toteutusta. Kurssin aikana opit käyttämään samplekirjastoja, orkesterisovittamisen alkeita, äänisuunnittelua, melodisten motiivien käyttöä ynnä muuta. Kurssin tavoitteena on itse säveltää ja tuottaa musiikki lyhytelokuvaan.

taso 2
60 min/syys-kevätlukukausi eli elokuu 2022–toukokuu 2023
tiistai klo 18–19 Linnankatu luokka H213
opettaja: Josu Mämmi

Samplaus-kurssi

Samplaus on yksi modernin musiikin tuotannon keskeisimpiä tekniikoita, johon liittyy rikas historia. Jokaisella musiikintekijällä on omanlaisensa suhtautuminen samplaukseen ja samplerin käyttöön.

Kurssilla opiskellaan sekä musiikkikappaleiden että instrumenttien samplaamista käyttäen Logic Pron tai Ableton Liven sampleria. Kurssilla tutustuaan myös samplauksen historiaan ja eri tyylilajeihin. Tavoitteena on kurssin päätteeksi tehdä oma ajanmukainen hiphop- tai house -kappale sampleria hyödyntäen.

taso 1
60 min/syyslukukausi eli elokuu–joulukuu 2022
Maanantai klo 19.00-20.00 Linnankatu luokka H213
opettaja: Josu Mämmi

Sävellyskurssi

Kurssilla sävelletään biisejä ja instrumentaalimusiikkia, sekä tehdään sovituksia ja tallenteita kaikissa tyylilajeissa.

Periodi 1
19.9.–2.12.2022, Mestarinkatu 2 luokka M309
kokoontumiset pääsääntöisesti torstai-iltapäivisin. Tarkemmat ajat ilmoitetaan myöhemmin.

Periodi 2
9.1.– 28.4.2023, Mestarinkatu 2 luokka M309
kokoontumiset pääsääntöisesti torstai-iltapäivisin. Tarkemmat ajat ilmoitetaan myöhemmin.

opettaja Kari Mäkiranta

Jousien impropajan

Jousien impropaja haluaa avartaa jousisoittimille improvisaation maailmaa. Pääasiassa käytämme kurssilla pentatonista asteikkoa, jonka avulla luomme melodia esim. kysymys – vastaus – ja sekvenssi-menetelmällä. Genreinä toimivat blues, jazz sekä elektro-pop.

Kurssi ei vaadi mitään etukäteistietoutta aiheesta. Tärkein työkalu on innokkuus.
Motto: Kaikki oppivat improvisoimaan.

Aikataulu:
Kaksi ryhmää toimivat joka toinen viikko

Ma klo 17.15–18; alkaa 22.8.2022
Ke klo 16.15–17; alkaa 17.8.2022

Ohjaaja Tarmo Riutta