Musiikkiteknologia taiteen perusopetuksessa

Musiikkiteknologian oppiaineessa oppilas tutustuu musiikkiteknologian perusteisiin ja teknologian tuomiin mahdollisuuksiin esimerkiksi musiikin tekemisessä sekä omassa harjoittelussa

Musiikkiteknologian peruskurssi

Peruskurssilla harjoitellaan muun muassa erilaisten musiikkiteknologisten sovellusten käyttöä, äänittämistä, miksaamista sekä yhdessä musisointia.

Musiikkiteknologian jatkokurssi

Kurssilla jatketaan siitä, mihin peruskurssilla jäätiin. Tavoitteena on luoda uutta musiikkia ja esittää sitä konserteissa. Lisäksi tutustutaan äänentoistoon ja äänistudiossa työskentelyyn.

MuzaLabra

MuzaLabra on koko vuoden kestävä yleisteknologinen musiikipaja, jossa tutustutaan Ableton Live -digitaaliseen työasemaan, tehdään ryhmäläisten toivomista kappaleista omia cover-versioita, täysin omia kappaleita, tai re-miksataan milloin mitäkin sekä tehdään musiikkivideoita opettelemalla eri kameroiden käyttöä ja editoiden kuvamateriaalia Final cut pro:ta käyttäen. MuzaLabraa vetää Tarmo Riutta.

Synaklubi

Oletko koskaan halunnut tietää mitä syntetisaattorissa tapahtuu koskettimen alaspainamisen ja äänen ulostulon välisessä hetkessä? Miten syntetisaattori muodostaa erilaisia ääniä ja miten tähän prosessiin voi itse vaikuttaa? Haluaisitko itse tehdä biisisi tai bändisi synasoundit? Konemusiikissa suuri osa sävellysprosessia onkin juuri äänisuunnittelulla (sound design). Ymmärrettävästi monen konemuusikon ”tavaramerkki” tai omintakeisuus liittyy usein juuri omalaatuiseen ja pitkälle kehitettyyn soundimaailmaan.

Synaklubissa tutustutaan alan yleisiin peruskäsitteisiin kuten esimerkiksi MIDI, analoginen ja digitaalinen syntetisaattori, sekvensseri sekä syntetisaattorin äänenmuodostuksen ”peruspalikoihin” kuten oskillaattori, suodatin, LFO, ADSR-käyrät ja efektit jne. Kevyen teoreettisemman esittelyn lisäksi iso osa toimintaa on vapaata ja rohkeaa kokeilua sekä soittamista syntikoilla. Tekemällä ja kokeilemalla oppii parhaiten! Synaklubia vetää Pekka Laine.

Biisintekokurssi

Biisintekokurssilla teemme omia sävellyksiä ja sanoituksia. Biisin lähtökohtana voi olla melodia, sanat, sointukierto, soundimaailma tai vain ajatus omasta sävellyksestä. Kurssilla sävellämme ja sovitamme kappaleen yhdessä käyttäen apuna Studio One -digitaalista työasemaa. Teemme sävellyksistä ensin demoversion ja myöhemmin äänitämme kappaleen käyttäen mahdollisuuksien mukaan oikeita soittimia. Kurssin lopputuloksena on julkaisukelpoinen äänite omasta biisistä. Biisintekokurssille ovat tervetulleita kaikki omien kappaleiden tekemisestä kiinnostuneet soittajat ja laulajat. Biisintekokurssia vetää Markus Rantanen.

Biisintekokurssi 1

Rockriffejä ja -biisejä – 9–13-vuotiaille kitaristeille, ukulelisteille, basisteille ja muillekin riffien tekemisestä kiinnostuneille. Keksitään ja sävelletään uusia riffejä ja tehdään niistä kokonaisia biisejä. Lopputuloksesta tehdään julkaisukelpoinen versio. Lopullisena tavoitteena on äänittää kappaleesta julkaisukelpoinen versio.

Biisintekokurssi 2

Ideoista ja ajatuksista valmiita biisejä – yli 13-vuotiaille. Oppilas tekee omien ideoidensa pohjalta opettajan ja muiden kurssilaisten avulla valmiin instrumentaalikappaleen. Lopputuloksesta tehdään julkaisukelpoinen versio. Lopullisena tavoitteena on äänittää kappaleesta julkaisukelpoinen versio.

Biisintekokurssi 3

Sanoituksista ja lauluideoista valmiita kappaleita – yli 15-vuotiaille. Jalostaa oppilaan ideoista valmiita kappaleita. Lopullisena tavoitteena on äänittää kappaleesta julkaisukelpoinen versio.

Yleistä musiikkiteknologiasta

Musiikkiteknologiaa voi myös opiskella pää- tai sivuaineena. Kursseja on tarjolla sekä vasta-alkajille että jo aiheeseen enemmän perehtyneille. Tunneilla harjoitellaan muun muassa erilaisten musiikkiteknologisten sovellusten käyttöä, äänittämistä, miksaamista sekä yhdessä musisointia. Musiikkiteknologiassa keskitytään oppilaan itseilmaisuun ja teknologiaa käytetään luovana apuvälineenä omien musiikillisten ideoiden tallentamiseen ja muokkaamiseen. Omien sävellysten ja tuotosten tekemiseen kannustetaan. Musiikkiteknologian oppiaineessa opetellaan samalla yleisesti hyödyllisiä musiikillisia taitoja.