Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotus -tunneilla opiskellaan monipuolisesti musiikin eri elementtejä.

Tunneilla opiskellaan musiikin teorian perusteita kuuntelemalla ja analysoimalla sekä soittamalla ja laulamalla. Musiikin hahmotuksessa käsitellään musiikin peruselementtejä: rytmiä, melodiaa ja harmoniaa. Taitoja sovelletaan myös käytäntöön sävellys- ja improvisaatiotehtävien muodossa. Tunneilla tutustutaan myös nuotinnusohjelmien ja musiikin opiskelua tukevien sovellusten käyttöön.

Musiikin hahmotusaineiden opetus on käytännönläheistä ja se tukee instrumentti-, yhtye-, teknologia- ja sävellysopintoja. Musiikin hahmotusta opiskellaan ryhmissä ja ryhmiin ovat tervetulleita kaikki soittajat ja laulajat genrestä riippumatta. Tarjolla on klassisempaa painotusta tai pop- jazz painotteisia tunteja.

Kaikilla tasoilla opetuksessa käytetään mahdollisimman paljon oppilaiden omaa nuottiaineistoa ja yhdistetään mahdollisuuksien mukaan opetukseen omia soittimia. Jokaisella ryhmällä on oma oma etenemissuunnitelma yhteisten raamien puitteissa niin, että jokaisen vuoden jälkeen ollaan valmiina siirtymään seuraavalle tasolle riippumatta opettajasta. Työtapamme ovat monipuoliset ja käyttämme erilaisia oppimisympäristöjä kuten kirjoittamista, pelaamista, soittamista, kehorytmejä, tabletteja jne. Toiminnallisuus tunneilla on myöskin yksi tapamme oppia. Tarkoitus on tukea oppilaan soittoharrastusta, joten yhteistyö soitonopettajien kanssa on ehdottoman tärkeä osa opetusta. Meillä on sopivan kokoiset ryhmät, jolloin oppilaslähtöisyys toteutuu. Positiivisen musiikkikokemuksen tarjoaminen on myös MUHA-aineissa ensisijaisen tärkeää.

Lukuvuoden 2023–2024 musiikin hahmotusaineiden aikataulu.

Lukuvuoden 2024–2025 musiikin hahmotusaineiden aikataulu.

Kurssikuvaukset

Muha 1
Muha 2 klassiset
Muha 2 popjazz
Muha 3 klassiset
Muha 3 popjazz
Muha 4a
Muha 4b