Erityistä tukea tarvitsevien musiikkikasvatus

Erityistä tukea tarvitseville tarjotaan yksilöllistettyä soiton- ja laulunopetusta.

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden soiton- ja laulunopetuksen tavoitteena on tukea musiikkisuhteen syntymistä ja tavoitteellista musiikinopiskelua oppilaan vahvuuksia ja voimavaroja hyödyntäen. Yksilöllistetyssä opetussuunnitelmassa huomioidaan oppilaan erityispiirteet ja mahdolliset rajoitteet. Erityistä tukea tarvitsevien musiikkikasvatusta annetaan sekä yksilö- ja/tai ryhmäopetuksena. Yksilöopetukseen hakeudutaan taiteen perusopetuksen haun yhteydessä keväällä, syksyllä ja vuodenvaihteessa. Uudet oppilaat pyritään ohjaamaan ensin yksilöopetukseen ja opintojen edetessä myös sopiviin yhteismusisointiryhmiin. Soitinvalikoima on sama kuin muutenkin taiteen perusopetuksessa.

Yksilöopetus

Yksilötunnit keskittyvät tietyn soittimen tai laulun harjoitteluun sekä musiikin hahmottamisaineiden alkeiden opetteluun. Opetuksessa voidaan hyödyntää erityistä tukea tarvitsevien musiikkikasvatuksen menetelmiä ja työtapoja, kuten kuvionuotteja. Mikäli soitinvalinta ei hakuvaiheessa ole selvillä, yksilötunneilla voidaan lähteä liikkeelle soitinkokeiluista ja pohtia soitinvalintaan ensin yhdessä opettajan kanssa kaikessa rauhassa.

Yhteismusisointiryhmät

Erityistä tukea tarvitsevien musiikkikasvatuksen yhteismusisointiryhmiin osallistuu yleensä 3–6 opiskelijaa ilman huoltajia tai avustajia. Ryhmää ohjaa aina kaksi opettajaa. Opetusaika on 45 min. Ryhmät muodostetaan lukuvuosittain toiminnassa mukana olevien oppilaiden ikä-  ja taitotasot huomioiden. Opetuksen sisällössä voi painottua esim. laulu, musiikkileikki, soitto omilla instrumenteilla tai bändisoitto kuvionuottimenetelmää käyttäen. Lukuvuonna 2020–2021 yhteismusisointiryhmät kokoontuvat keskiviikkoisin ja torstaisin Linnankadulla.

Lisätietoja Turun konservatorion erityistä tukea tarvitsevien musiikkikasvatuksesta saa vastuuopettaja Terhi Lehtovaaralta, terhi.lehtovaara(ät)turunkonservatorio.fi