Erityistä tukea tarvitsevien musiikkikasvatus

Erityistä tukea tarvitseville tarjotaan yksilöllistettyä soiton- ja laulunopetusta. Ryhmäopetusta tarjotaan yhteismusisoinnissa, musiikin hahmotusaineissa ja musiikkiteknologiassa.

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden soiton- ja laulunopetuksen tavoitteena on tukea musiikkisuhteen syntymistä ja tavoitteellista musiikinopiskelua oppilaan vahvuuksia ja voimavaroja hyödyntäen. Yksilöllistetyssä opetussuunnitelmassa huomioidaan oppilaan erityispiirteet ja mahdolliset rajoitteet. Erityistä tukea tarvitsevien musiikkikasvatusta annetaan sekä yksilö- ja/tai ryhmäopetuksena. Yksilöopetukseen hakeudutaan taiteen perusopetuksen haun yhteydessä keväällä, syksyllä ja vuodenvaihteessa. Uudet oppilaat pyritään ohjaamaan ensin yksilöopetukseen ja opintojen edetessä myös sopiviin yhteismusisointiryhmiin. Soitinvalikoima on sama kuin muutenkin taiteen perusopetuksessa.

Yksilöopetus

Yksilötunnit keskittyvät tietyn soittimen tai laulun harjoitteluun sekä musiikin oppmista tukevien taitojen  opetteluun. Opetuksessa voidaan hyödyntää erityismusiikkikasvatuksen menetelmiä ja työtapoja, kuten kuvionuotteja. Mikäli soitinvalinta ei hakuvaiheessa ole selvillä, yksilötunneilla voidaan lähteä liikkeelle soitinkokeiluista ja pohtia soitinvalintaa ensin yhdessä opettajan kanssa kaikessa rauhassa.

Yhteismusisointiryhmät

Erityistä tukea tarvitsevien musiikkikasvatuksen yhteismusisointiryhmiin osallistuu yleensä 3–6 opiskelijaa ilman huoltajia tai avustajia. Ryhmää ohjaa kaksi opettajaa. Opetusaika on 45–75 min. Ryhmät muodostetaan lukuvuosittain toiminnassa mukana olevien oppilaiden ikä- ja taitotasot huomioiden.

Muu ryhmäopetus

Musiikin hahmotusaineissa tai musiikkiteknologiassa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat voivat osallistua taiteen perusopetuksen ryhmiin tai heille voidaan järjestää opetusta tarpeen mukaan pari tai pienryhmäopetuksena yksillöllistetyn suunnitelman mukaisesti. Ilmoittautuminen ryhmiin tapahtuu keväällä.

Lisätietoja Turun konservatorion erityistä tukea tarvitsevien musiikkikasvatuksesta antaa koulutuspäällikkö Reijo Borman, reijo.borman(ät)turunkonservatorio.fi