Taiteen perusopetuksen lukukausimaksut

Sivulta löydät tietoa Taiteen perusopetuksen lukukausimaksuista.

Lukukausimaksut

Lukukausimaksut laskutetaan opetukseen osallistuvilta oppilailta syys- ja kevätlukukaudesta. Opintojen jatkamisilmoituksessaan oppilaat suunnittelevat lukuvuoden opintonsa seuraavaan kevääseen asti.

Ilmoittautumismaksu 100 € vahvistaa opintosuunnitelman ja opinto-oikeuden. Ilmoittautumismaksu on maksettava ennen lukuvuoden alkua. Ilmoittautumismaksu hyvitetään kevään lukukausimaksussa. Ilmoittautumismaksua ei palauteta, jos oppilas eroaa kesken lukuvuoden. Ilmoittautumismaksu ei koske elokuussa aloittavia uusia oppilaita.

Lukukausi on pienin laskutusyksikkö. Sisaralennuksia ei enää myönnetä.

Lukukausimaksu sisältää pääinstrumenttiopetuksen lisäksi opetussuunnitelman mukaisen yhteismusisoinnin, musiikin perusteiden opetuksen, oppilaskonsertit ja muut tapahtumat sekä kurssisuoritukset.

Pääinstrumenttitunnin pituus, sivuinstrumentin opinto-oikeus ja tunnin pituus sekä osasto määritellään oppilaille opetussuunnitelman perusteella.