Taiteen perusopetuksen lukukausimaksut

Sivulta löydät tietoa Taiteen perusopetuksen lukukausimaksuista.

Lukukausimaksut

Lukukausimaksut laskutetaan opetukseen osallistuvilta oppilailta syys- ja kevätlukukaudesta. Opintojen jatkamisilmoituksessaan oppilaat suunnittelevat lukuvuoden opintonsa seuraavaan kevääseen asti.

Lukukausi on pienin laskutusyksikkö. Sisaralennuksia ei enää myönnetä.

Lukukausimaksu sisältää pääinstrumenttiopetuksen lisäksi opetussuunnitelman mukaisen yhteismusisoinnin, musiikin perusteiden opetuksen, oppilaskonsertit ja muut tapahtumat sekä kurssisuoritukset.

Pääinstrumenttitunnin pituus, sivuinstrumentin opinto-oikeus ja tunnin pituus sekä osasto määritellään oppilaille opetussuunnitelman perusteella.