Taiteen perusopetuksen lukukausimaksut

Sivulta löydät tietoa Taiteen perusopetuksen lukukausimaksuista.

Lukukausimaksut

Lukukausimaksut laskutetaan opetukseen osallistuvilta oppilailta syys- ja kevätlukukaudesta.
Opintojen jatkamisilmoituksessaan oppilaat suunnittelevat lukuvuoden opintonsa seuraavaan kevääseen asti.

Ilmoittautumismaksu 100 € vahvistaa opintosuunnitelman ja opinto-oikeuden. Ilmoittautumismaksu on maksettava ennen lukuvuoden alkua. Ilmoittautumismaksu hyvitetään kevään lukukausimaksussa. Ilmoittautumismaksua ei palauteta, jos oppilas eroaa kesken lukuvuoden. Ilmoittautumismaksu ei koske elokuussa aloittavia uusia oppilaita.

Lukukausi on pienin laskutusyksikkö.

Lukukausimaksu sisältää pääinstrumenttiopetuksen lisäksi opetussuunnitelman mukaisen yhteismusisoinnin, musiikin perusteiden opetuksen, oppilaskonsertit ja muut tapahtumat sekä kurssisuoritukset.

Pääinstrumenttitunnin pituus, sivuinstrumentin opinto-oikeus ja tunnin pituus sekä osasto määritellään oppilaille opetussuunnitelman perusteella.

Sisaralennukset eivät ole enää käytössä lukukaudesta 2016–2017 alkaen.

Lukuvuoden 2019–2020 lukukausimaksun alennusanomukset

Turun konservatorion varsinaisille oppilaille (musiikkiopiston perustaso/perusopinnot ja musiikkiopistotaso/syventävät opinnot) voidaan myöntää taloudellisista syistä harkinnanvarainen lukukausimaksun alennus lukuvuodeksi 2019–2020. Päätös perustuu arvioon hakijan taloudellisesta tilanteesta ja opintoaikaan. Taloudellinen tilanne tulee ensisijaisesti todentaa anomuksen liitteenä toimitetulla tuoreella Kelan toimeentulotuki-päätöksellä. Etusijalla ovat pidempään opiskelleet. Alennusta ei myönnetä yli 18-vuotiaille eikä avoimessa konservatoriossa opiskeleville.

Anomuslomakkeita on saatavana kanslioista ja vahtimestareilta.
Anomus on täytettävä huolellisesti. Epätäydellisiä lomakkeita ei käsitellä.

HAKUAIKA PÄÄTTYY 13.09.2019

Anomukset liitteineen palautetaan talouspäällikkö Terhi Lindholmille, hallintosihteeri Sirkka Latva-Mantilalle tai vahtimestarin huoneen vieressä olevaan valkoiseen postilaatikkoon.