Laatuhankkeet ja -verkostot

Turun konservatorio on mukana koordinoijana tai toimijana oppilaitoksia kehittävissä laatuhankkeissa ja -verkostoissa.

Diginä musaduuniin -hanke yhdessä Pop&jazz-konservatorion kanssa. Hankkeen tavoitteena oli kehittää digitaalisia oppimisympäristöjä ja verkkomateriaaleja, etäopetusympäristöjä sekä rikastaa musiikkialan työelämäkeskustelua ja vaikuttavuutta. Hanke päättyi keväällä 2022.

Kohti huippulaatua lännessä (KHL) -hanke. Hankkeen verkosto pohjautui Hyvin tekemistä länteen -hankeverkoston toimijoihin. Kyseessä oli verkostohanke, jossa tavoitteena oli kehittää ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kokonaisvaltaisuutta ja järjestelmällisyyttä. Hankkeen askelmerkit ovat Ammatillisen koulutuksen laatustrategiasta vuoteen 2030. Hankkeen jatkona toimii ammatillisen koulutuksen kansallisen laatuverkoston yhteistyöfoorumi.

Kehittämistoimenpiteitä tehtiin niin oppilaitoksen, kuin koulutuksen järjestäjän ja hankeverkoston tasolla. Hankkeen myötä laadunhallinta kattaa ammatillisen koulutuksen koko toiminnan, joka pohjautuu vankasti asiakaslähtöisyyteen. Hankkeen toimijat kytkevät kehitetyt toimintatavat ja järjestelmät osaksi laadunhallintajärjestelmiään, mikä varmistaa uusien toimintatapojen siirtymisen oppilaitosten arkeen.

Hankeverkoston kuulumisia voi seurata muun muassa hankkeen blogista: https://huippulaatua.blogspot.com/

Menneitä laatuhankkeita:

Hyvin tekemistä länteen -hankkeissa Turun konservatorion tavoitteet liittyvät sidosryhmien ja kumppanien sekä henkilöstön osallistamiseen. Hanke on käynnissä vuosina 2014–2018 Opetushallituksen hankerahoituksella. Uusi rahoituskausi on käynnissä, ja sen turvin kehitetään muun muassa talon laatujärjestelmää ja työpaikkaohjauksen toimivuutta.

Hankeverkoston muodostavat Länsirannikon koulutus Oy WinNova (koordinaattori 2015–17) sekä Turun kaupungin sivistystoimiala/Turun ammatti-instituutti (koordinaattori 2014), Salon seudun koulutuskuntayhtymä (joka koordinoi hanketta 2018), Turun kristillisen opiston säätiö, Lounais-Suomen koulutus-kuntayhtymä, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, TAO, Peimarin koulutuskuntayhtymä, Turun konservatorion kannatusyhdistys ry, Lapuan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys Kankaanpään Opisto ja Raision Seudun koulutuskuntayhtymä. Vuonna 2014 Turun ammatti-instituutin koordinoi hanketta.

Tutustu hankkeen julkaisuihin

Hyvin tekemistä länteen 2015–2016
Hyvin tekemistä länteen 2015

Vuosina 2016–2018 Turun konservatorio koordinoi Opetushallituksen hankerahoituksella toteutettavia konservatorioiden laatuhankkeita. Konservatorioiden vertaisarviointihankkeiden 2016–2017 jälkeen vuonna 2018 toteutettiin ohjauksen laatua sparraava, vertaiskouluttajapankkia kokoava hanke, jossa kehitettiin opettajien ohjausosaamista: Opettaja personal traineriksi.

Hankkeen toimijoita vuonna 2018 olivat Turun konservatorion lisäksi Pop & Jazz Konservatorio ja Pop & Jazz Konservatorio Lappia (Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä), Palmgren-konservatorio (WinNova) sekä Helsingin, Joensuun, Keski-Pohjanmaan, Kuopion, Lahden, Oulun ja Tampereen konservatoriot.

Hankkeessa pilotoitiin verkoston sisäistä vertaiskouluttajamallia, jotta reformin mukaista ohjausta ja muita uusia toimintatapoja saataisiin yhteisvoimin eteenpäin. Konservatorioiden ohjaus- ja opetushenkilökuntaa koulutettiin tavoitteita edistävään vertaiskoulutustehtävään. Kouluttajan/sparraajan lyhyt profiili kirjoitettiin ns. vertaiskouluttajapankkiin. ”Pankista” kutsuttiin kouluttaja tai kouluttajia vierailemaan jokaiseen hankekonservatorioon, kunkin organisaation oman tarpeen mukaisesti. Käyntien jälkeen kokemukset koottiin yhteiseen ”sähköiseen laatupöytään” ja laatuvastaavien keskusteluihin. Prosessissa houkuteltiin esiin myös uusia kehitysideoita tai -malleja. Sisällöllisten tavoitteiden kanssa kokeiltiin ja vakiinnutettiin uusia etätyökaluja. Hanke koettiin onnistuneeksi: vertaiskouluttajapankki jää käyttöön, uusia opettajia saatiin mukaan ohjausverkostoon, saatiin uusia ideoita kehittämistyöhön sekä etätyökalut ja videoneuvotteluvälineet tulivat jäädäkseen.

Konservatorioiden kehittyvä vertaisarviointi 2017

Konservatorioiden vertaisarvioinnin kehittäminen 2016

Muut laatuhankkeet

Pop & Jazz Konservatorion koordinoima Laatua lavalle -hanke oli käynnissä vuonna 2013. Laatu- ja tilastointiyhteistyötä tehdään lisäksi Suomen konservatorioliiton piirissä.

Turun konservatorion laatutyö

Oppilaitoksen omaan laatutyöhön voit tutustua Laatutyö-sivulla.

Laatuhankkeista lisätietoa antaa laatuvastaava Jaakko Martikainen, jaakko.martikainen(ät)turunkonservatorio.fi.