Osaava-hanke

Turun konservatorio koordinoima Osaavammat musiikkioppilaitosten opettajat -hanke on ollut käynnissä vuodesta 2014 kesään 2017.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Osaava-ohjelma

Aluehallintovirasto (AVI) jakoi valtion erityisavustusta opetustoimen henkilöstökoulutuksen kehittämiseen. Avustus on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Osaava-ohjelman mukaista kehittämistoimintaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetustoimen henkilöstön ammatillista osaamista kehittävä Osaava-ohjelma on ollut käynnissä vuosina 2010–2016. Osaava-ohjelman tavoitteena on aktivoida yleissivistävän, ammatillisen, aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön organisaatioita kehittämään paikallisina ja alueellisina verkostoina oman henkilöstönsä osaamista sekä osaamisen kehittämistä palvelevia rakenteita ja suunnitelmia.

Osaava-ohjelmalla uudistetaan opetustoimen henkilöstökoulutusta niin, että se palvelee entistä paremmin työyhteisökohtaisia ja henkilöstön omia osaamistarpeita sekä laajempaa verkostoyhteistyötä.

Osaava-ohjelma täydentää työsopimuslaissa ja kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa mainittuja työnantajan velvoitteita huolehtia henkilöstönsä ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Koulutuksen järjestäjät tai oppilaitokset voivat yhdessä alueellisesti tai verkostona hakea rahoitusta kehittämistoimintaan.

Hankkeen toimijat

Osaavammat musiikkioppilaitosten opettajat -hanke käynnistyi 11.4.2014 ja hankkeeseen osallistuivat Turun konservatorion lisäksi Naantalin musiikkiopisto, Paimion musiikkiopisto, Salon musiikkiopisto ja Turun seudun musiikkiopisto sekä Musikinstitut Arkipelag. Loimaan musiikkiopisto liittyi mukaan syyskuussa 2014. Hankkeen ohjausryhmä muodostui oppilaitosten rehtoreista ja Turun konservatorio koordinoi kokonaisuutta.

Hankkeen rahoitus

Hanke sai valtionosuusrahoituksen Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä keväällä 2014 ja helmikuussa 2016 se myönsi hankkeelle jatkorahoituksen kesään 2017 asti.

Hankkeen osiot

Hanke ohjelmassa on ollut mm. oppilaitosten opetushenkilökunnalle suunnattuja täydennyskoulutuspäiviä – ja seminaareja, osaamiskartoituksia sekä työkykyä ylläpitävää virkistystoimintaa.

 1. Täydennyskoulutusluennot ja seminaaripäivät
  • Erilaiset oppijat
  • Temperamentti
  • Ryhmäopetuksen pedagogiikka
  • Tekijänoikeusasiat
 2.  Opetushenkilöstön osaamiskartoitus
 3. Opetusainekollegioiden täydennyskoulutukset
 4. Sähköisten asioimispalvelujen kehittäminen
 5. Työkykyä ylläpitävä virkistystoiminta
 6. Hankkeen hallinnointi ja ohjausryhmä

Osaava-hankkeen kyselyraportti