Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatus tarjoaa monipuolisia ja tavoitteellisia musiikkileikkikouluryhmiä ja soitinvalmennusta.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tehtävänä on johdatella lapsi elämän mittaiselle matkalle musiikin pariin tarjoten musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja.

Tavoitteena on luoda pohjaa jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiselle ei vain lapselle vaan koko perheelle, ja tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehittymistä, luovuutta ja itseilmaisua musiikin avulla.

Musiikkileikkikoulu

Perinteisen 3–6-vuotiaille lapsille suunnatun musiikkileikkikoulun lisäksi järjestetään 0–3-vuotiaiden perhemuskareita, joissa lapset käyvät yhdessä vanhempiensa, hoitajiensa tai isovanhempiensa kanssa. Lue lisää musiikkileikkikoulusta.

Soitinvalmennus

Soitinvalmennus on tarkoitettu 7–8-vuotiaille lapsille ja sopii erityisen hyvin muskarin jatkoksi oppilaille, joille oma soitinvalinta ei ole vielä aivan selkeytynyt. Soitinvalmennuksessa tutustutaan laajasti Turun konservatorion opetustarjonnan soittimiin, ja samalla opettajiin, kuunnellen, katsellen sekä itse kokeillen. Lisäksi soitinvalmennustunneilla harjoitellaan musiikin perusasioita ja luodaan siten pohjaa soittotunneille siirtymiseen. Soitinvalmennuksen kotiluokka on Linnankadulla, mutta vierailuja oppitunneilla tehdään myös Mestarinkadun koulutaloon. Soitinvalmennuksesta vastaa muskariopettaja yhteistyössä soitonopettajien kanssa. Soitinvalmennus on yhden lukuvuoden mittainen opintokokonaisuus, missä oppiminen tapahtuu ryhmäopetustunneilla.