Varhaisiän musiikkikasvatus

Varhaisiän musiikkikasvatus tarjoaa monipuolisia ja tavoitteellisia musiikkileikkikouluryhmiä ja soitinvalmennusta.

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tehtävänä on johdatella lapsi elämän mittaiselle matkalle musiikin pariin tarjoten musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja.

Tavoitteena on luoda pohjaa jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiselle ei vain lapselle vaan koko perheelle, ja tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehittymistä, luovuutta ja itseilmaisua musiikin avulla.

Musiikkileikkikoulu

Perinteisen 3–6-vuotiaille lapsille suunnatun musiikkileikkikoulun lisäksi järjestetään 0–3-vuotiaiden perhemuskareita, joissa lapset käyvät yhdessä vanhempiensa, hoitajiensa tai isovanhempiensa kanssa. Lue lisää musiikkileikkikoulusta.

Soitinvalmennus

Soitinvalmennus on tarkoitettu 7–8-vuotiaille lapsille. Soitinvalmennuksessa muskariopettajan ja soitonopettajien kanssa tutustutaan Turun konservatorion opetustarjonnan soittimiin.