Kuorot ja lied

Oppilaitoksessamme toimii kaksi lapsikuoroa, nuorisokuoro, aikuisten kamarikuoro ja lied-kurssi. Meillä laulaminen on hauskaa, yhteisöllistä ja uusia mahdollisuuksia avaavaa.

Turun konservatorion valmentavan ja taiteen perusopetukseen oppilaat voivat ilmoittautua kuorotoimintaan mukaan ilman erillistä pääsykoetta.  Uudet laulajat kutsutaan ennen toiminnan alkua tapaamiseen kuoronjohtajan kanssa, missä kerrotaan kuorotoiminnan sisällöstä ja kartoitetaan tarvittaessa uusien laulajien ääniala ja taitotaso.

Kuorossa voi suorittaa opetussuunnitelman mukaisesti yhteismusisoinnin ja esiintymisiä. Kuorotoimintaan sitoudutaan lukuvuodeksi kerrallaan. Kuorotoiminta sisältää säännöllisten viikkoharjoitusten lisäksi viikonloppuharjoituksia 1–2 lukukaudessa sekä esiintymisiä. Kuorot esiintyvät usein myös myös yhdessä oppilaitoksen orkestereiden kanssa. Kuoroihin hakeutuminen tapahtuu täällä.

Lauluaakkoset

on valmennuskuoro kuoroharrastuksen aloittaville 1.–2. luokkalaisille tytöille ja pojille. Kuorossa tutustutaan kuorolaulun alkeisiin ja äänenkäyttöön leikkien ja toiminnallisten harjoitteiden avulla. Lauluaakkoset harjoittelee lv 2023–2024 Mestarinkadulla M420 (ti 17.00–18.00).

Lauluaakkosia johtaa Maria Jaakkonen.

Lapsikuoro Auriella

Kuvaaja Tuomas Kourula

on kuoro 8-12 -vuotiaille tytöille ja pojille. Lapsikuoron edeltäviksi opinnoiksi suositellaan valmennuskuoroa tai muissa musiikkiopinnossa hankittuja nuotinluvun alkeita. Aikaisempaa kuorokokemusta ei vaadita, halu laulaa yhdessä toisten kanssa ja oppia lisää riittää. Kuoron ohjelmisto sisältää monipuolisesti eri tyylisiä 1–3-äänisiä lauluja, joihin liitetään usein myös kehorytmejä ja soittoa.

Lukuvuonna 2023–2024 kuoroa johtavat Maikki Säikkä ja Tuire Mellanen.

Auriella harjoittelee lukuvuonna 2023–2024 Mestarinkadun pikkusalissa tiistaisin klo 17.00–18.30.

 

 

Tyttökuoro Sigynella

Kuvaaja Tuomas Kourula

on nuorisokuoro yläkoulu- ja lukioikäisille tytöille, joilla on jo aiempaa kuorokokemusta tai muuten nuotinluvun alkeet hallinnassa ja kyky myös laulujen itsenäiseen harjoitteluun. Kuoron ohjelmisto sisältää monipuolisesti eri tyylistä musiikkia eri aikakausilta. Laulustosta löytyy kansanmusiikkia, kuoroklassikoita sekä rytmimusiikkia. Laulut ovat 2–4-äänisiä. Sigynellaa johtavat Maikki Säikkä ja Tuire Mellanen.

Lukuvuonna 2023–2024 Sigynella harjoittelee torstaisin klo 17–19 Mestarinkadun pikkusalissa.