Kuorot ja lied

Oppilaitoksessamme toimii kaksi lapsikuoroa, nuorisokuoro, aikuisten kamarikuoro ja lied-kurssi. Meillä laulaminen on hauskaa, yhteisöllistä ja uusia mahdollisuuksia avaavaa.

Turun konservatorion valmentavan ja taiteen perusopetukseen oppilaat voivat ilmoittautua kuorotoimintaan mukaan ilman erillistä pääsykoetta.  Uudet laulajat kutsutaan ennen toiminnan alkua tapaamiseen kuoronjohtajan kanssa, missä kerrotaan kuorotoiminnan sisällöstä ja kartoitetaan tarvittaessa uusien laulajien ääniala ja taitotaso.

Kuorossa voi suorittaa opetussuunnitelman mukaisesti yhteismusisoinnin ja esiintymisiä. Kuorotoimintaan sitoudutaan lukuvuodeksi kerrallaan. Kuorotoiminta sisältää säännöllisten viikkoharjoitusten lisäksi viikonloppuharjoituksia 1–2 lukukaudessa sekä esiintymisiä. Kuorot esiintyvät usein myös myös yhdessä oppilaitoksen orkestereiden kanssa. Kuoroihin hakeutuminen tapahtuu täällä.

Lauluaakkoset

(aiemmin Pikkurella) on valmennuskuoro kuoroharrastuksen aloittaville 1.–2. luokkalaisille tytöille ja pojille. Kuorossa tutustutaan kuorolaulun alkeisiin ja äänenkäyttöön leikkien ja toiminnallisten harjoitteiden avulla. Lauluaakkoset harjoittelee lv 2022-2023 Mestarinkadulla M420 (ti 17.00–18.00).

Lauluaakkoset aloittaa toimintansa 1.1.2023 ja sitä johtaa Maria Jaakkonen.

Lapsikuoro Auriella

Kuvaaja Tuomas Kourula

on kuoro 8-12 -vuotiaille tytöille ja pojille. Lapsikuoron edeltäviksi opinnoiksi suositellaan valmennuskuoroa tai muissa musiikkiopinnossa hankittuja nuotinluvun alkeita. Aikaisempaa kuorokokemusta ei vaadita, halu laulaa yhdessä toisten kanssa ja oppia lisää riittää. Kuoron ohjelmisto sisältää monipuolisesti eri tyylisiä 1–3-äänisiä lauluja, joihin liitetään usein myös kehorytmejä ja soittoa.

Lukuvuonna 2022–2023 kuoroa johtavat Maikki Säikkä ja Tuire Mellanen.

Auriella harjoittelee lukuvuonna 2022–2023 Mestarinkadun pikkusalissa tiistaisin klo 17.30–19.

 

 

Tyttökuoro Sigynella

Kuvaaja Tuomas Kourula

on nuorisokuoro yläkoulu- ja lukioikäisille tytöille, joilla on jo aiempaa kuorokokemusta tai muuten nuotinluvun alkeet hallinnassa ja kyky myös laulujen itsenäiseen harjoitteluun. Kuoron ohjelmisto sisältää monipuolisesti eri tyylistä musiikkia eri aikakausilta. Laulustosta löytyy kansanmusiikkia, kuoroklassikoita sekä rytmimusiikkia. Laulut ovat 2–4-äänisiä. Sigynellaa johtavat Maikki Säikkä ja Tuire Mellanen.

Lukuvuonna 2022–2023 Sigynella harjoittelee torstaisin klo 17–19 Mestarinkadun pikkusalissa.

 

Näyttämöllinen Lied

Hei laulu- ja piano-opiskelijat, tervetuloa joulukuussa alkavan näyttämöllisen lied-kurssin pariin! Kurssin tavoitteena on toteuttaa Sigyn-salin lavalle lied-musiikkiin kietoutuva näyttämöllinen esitys. Jokainen duo saa harjoitettavakseen kaksi laulua, minkä lisäksi kaikki pääsevät heittäytymään lavatyöskentelyyn näyttelemisen, tanssin ja liikkeen kautta. Voit ilmoittautua kurssille ilman paria tai valmiina duona. Kurssille mahtuu seitsemän laulajaa ja seitsemän pianistia.

Kurssin kesto: joulukuu-huhtikuu, loppukonsertti ma 3.4.2023 klo 18

Oppilaat: lähtökohtaisesti TPO:n syventävien opintojen yli 15-vuotiaita oppilaita
(pianistit: taitotasoltaan syventävissä opinnoissa, laulajat: taso 3 ylöspäin)

Kurssin toteutus:

  • Opettajat: Maria Männikkö ja Pia Pajala
  • Opetus: to klo 18.15–19.45 Mestarinkadun juhlasali, lisäksi näyttämöharjoitukset Sigyn-salissa ennen esitystä
  • Kurssin suoritus edellyttää läsnäoloa
  • Näyttämöharjoituksissa ja kurssin loppukonsertissa ovat läsnä sekä TPO:n opiskelijat että toisen asteen lied-opiskelijat