Jousiorkesterit

Turun konservatoriossa toimii neljä jousiorkesteria, joissa musisoi soittajia vasta-alkajista ammattiin opiskeleviin. Pääaineen opettaja arvioi ja ohjaa oppilaan orkesteriin yhteisymmärryksessä orkesterin ohjaajan kanssa.

Jousiniekat

Tämän matalan kynnyksen orkesteri (taso 1) on tarkoitettu opiskelun alkuvaiheessa oleville jousi-soittajille. Odotuksena on, että mukaan tulevalla oppilaalla on noin yhden vuoden opiskelusta ensimmäiseen perustasoon tai pidemmälle yltävät valmiudet soittimen hallinnassa. Oppilaiden osaamisen tasot voivat olla kuitenkin hyvin erilaiset, joten opiskeltava materiaali pyritään sovittamaan sopivaksi kaikille mukaan tuleville soittajille. Tavoitteena on oppia yhteissoiton alkeita ja orkesterin toimintaa kappaleiden valmistamisesta esiintymisiin.

Harjoituksissa kehitetään yhteissoittoa erilaisten tehtävien (esim. asteikot, jousiharjoitukset ja kaanonit) avulla ja ohjelmistoon kuuluu laaja-alaisesti kansanmusiikkia, taidemusiikkia sekä kevyttä musiikkia mahdollisuuksien mukaan helpoin sovituksin.

Orkesteri kokoontuu lukuvuonna 2023–2024 tiistaisin klo 16.30–17.30 Mestarinkadun konserttisalissa. Orkesteria johtaa Matti Moilanen

Jousitaiturit

Orkesterin soittajat ovat opinnoissaan edenneet tasolle 2. Harjoituksissa keskitytään edelleen orkesterisoiton perusteisiin. Yhteissoittoon liittyvät asiat viedään pidemmälle; sointiin, sävelpuhtauteen sekä rytmin tarkkuuteen liittyviin kysymyksiin perehdytään entistä syvällisemmin.

Ohjelmistossa on tuttua ja tuntemattomampaa materiaalia; monialaisesti kansanmusiikkia, taidemusiikkia sekä elokuva- ja musikaalimusiikkia. Sovitukset pyritään mitoittamaan sopiviksi eri vaiheissa oleville soittajille. Tavoitteena on kehittää yhteissoitollisia valmiuksia, soinnin ja rytmin hallintaa sekä ympärillä soivan musiikillisen materiaalin parempaa hahmottamista ja kuulemista.

Orkesteri kokoontuu lukuvuonna 2023–2024 torstaisin Mestarinkadun konserttisalissa klo 16.30–18.00. C-jousiorkesteria johtavat ja ohjaavat Hanne Lund sekä Jaana Karjalainen.

Nuoret jouset

Opinnoissaan pidemmälle (taso 3) edenneet nuoret muusikot kartuttavat taitojaan Nuorissa jousissa, jossa kulloinkin harjoitettavien teosten myötä perehdytään sellaisiin orkesterisoiton peruslainalaisuuksiin kuten kapellimestarin johdolla soittamiseen, yhtenäiseen jousenkäyttöön, oman soitinryhmän yhtenäisyyteen, kuuntelun kehittämiseen ja yhtenäisen fraseerauksen saavuttamiseen.

B-jousiorkesteri harjoittelee lukuvuonna 2023–2024 tiistaisin Mestarinkadun konserttisalissa klo 17.45–19.45. Orkesteria johtaa Olli Vartiainen.

Kamarijouset

Orkesterin soittajat ovat ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita ja jo pitempään soittoa harrastaneita taiteen perusopetuksen oppilaita (taso 4). Ohjelmiston perusrunko koostuu keskeisistä jousi- ja pienimuotoisille sinfoniakokoonpanoille sävelletyistä teoksista.

Orkesteri on esiintynyt laajalti sekä kotimaassa että ulkomailla ja tehnyt yhteistyötä mm. Helsingin konservatorion, Tarton Eller – musiikkikoulun ja Falunin konservatorion orkesterien kanssa.

Kamarijouset harjoittelee lukuvuonna 2023–2024 periodeittain Linnankadulla ja Mestarinkadulla. Orkesteria johtaa Olli Vartiainen.

Kevään periodin aikataulu ja ohjelma.