Turun konser­vato­rion kitara­orkes­terit

Muusikko voi kehittää koko opiskelunsa ajan instrumentin­hallintaansa ja yhteis­soittoaan Turun konservatorion kitara­orkestereissa. Eri ikäisten kita­ristien kokoon­panot myös esiintyvät ylei­sölle sään­nöllisesti.

Kitaramestarit

Noin 7–11-vuotiaille

Kitaramestarit-orkesteri on tarkoitettu noin 7–11-vuotiaille kitaransoittajille. Se toimii harjoitusorkesterina kokeneempien soittajien Kitarasankarit-orkesterille. Kitaramestareissa on mukana soittajia vasta-alkajista peruskurssi 1:n suorittaneisiin. Orkesterin ohjelmisto koostuu pääasiassa tutuista lauluista, joiden sovitukset räätälöidään kaikille orkesterilaisille sopiviksi.

Orkestereiden päätavoite on opetella soittamaan yhdessä, saada soittajat reagoimaan toistensa soittoon ja kantamaan vastuuta omasta osuudestaan orkesterin toiminnassa. Tärkeää on myös tutustua muihin samaa soitinta soittaviin lapsiin ja nuoriin. Orkesterit esiintyvät säännöllisesti konservatorion järjestämissä konserteissa ja jokakeväisillä Lasten musiikkijuhlilla.

Kitaramestarit-orkesteriin ovat tervetulleita myös iältään sopivat konservatorion ulkopuoliset soittajat, jotka tuntevat vähintään nuotit G1–G2, eli kolmen ylimmän kielen nuotit 1. asemasta.

Orkesteria ohjaa Hanna Kourula.

Kitarasankarit

Noin 12–15-vuotiaille

Kitarasankarit-orkesteri on jo alkua pidemmälle ehtineiden kitaristien orkesteri, jonka soittajat ovat 6.–9.-luokkalaisia. Soitettavat teokset ovat laajempia kuin nuorempien Kitaramestareiden. Musiikki sovitetaan ja räätälöidään orkesterille soittajien mukaan, koska mukana on myös vähemmän soittaneita.

Kitaraorkestereiden päätavoite on herättää ja ylläpitää soittamisen iloa ja musiikinrakkautta, opetella soittamaan yhdessä, saada soittajat reagoimaan toistensa soittoon ja kantamaan vastuuta omasta osuudestaan orkesterin toiminnassa. Tärkeää on myös tutustua muihin samaa soitinta soittaviin lapsiin ja nuoriin. Kitaraorkesterit esiintyvät säännöllisesti konservatorion järjestämissä konserteissa ja jokakeväisillä Lasten musiikkijuhlilla.

Kitarissimo!

Yli 15-vuotiaille

Kitarissimo!:ssa soittavat kitaristit ovat harrastuksessaan pidemmälle ehtineitä, noin lukioikäisiä ja sitä vanhempia soittajia. Lähtötasona on kitaran PT3-tasosuoritus.

Kitarissimo!-orkesterissa soittajat pääsevät tutustumaan musiikkiin laajemmin kuin soolosoittajina ja soittamaan myös länsimaisen taidemusiikin helmiä kitaraorkesterille sovitettuna. Mukana ohjelmistossa on myös kevyempää cross-over-musiikkia ja elokuvasävelmiä. Aiemman orkesterisoittokokemuksen luomaa yhteissoittotaitoa pyritään hiomaan yhä korkeammalle tasolle ja konserteissa koetaan yhdessä esiintymisen iloa.

Kitarissimo!:n on tarkoitus tarjota väylä soittoharrastuksen jatkamiseen senkin jälkeen, kun kitaristi on käynyt läpi opintonsa eikä hän enää käy soittotunneilla. Näin orkesteri vuosien kuluessa kasvaa sosiaaliseksi ja musiikilliseksi yhteisöksi samaan tapaan kuin monet kuorot.

Orkesteriin voi tulla mukaan myös Turun konservatorion ulkopuolinen kitaristi, jos soitto-ja nuotinlukutaidot ovat riittävällä, noin PT3-kurssia vastaavalla tasolla. Tarvittaessa järjestetään koesoitto.

Suuri kitaraorkesteri

Keväällä 2015 Turun konservatorion kaikki kolme kitaraorkesteria, Kitaramestarit, Kitarasankarit ja Kitarissimo! yhdistivät voimansa suuressa projektissa, jossa yli 40 kitaristia kokoontui soittamaan Jean-Philippe Rameaun musiikkia Sigyn-salin lavalle.

Kokemus oli sekä soittajille ja opettajille niin mahtava, että seuraavan vuoden projektin suunnittelu aloitettiin heti, ja samalla päätettiin, että joka kevät kaikki konservatorion kitaristit kerääntyvät soittamaan yhdessä. Uusi perinne oli syntynyt!

Seuraavan kerran Turun konservatorion Suuri kitaraorkesteri kootaan kevääksi 2020.

Kitarasankareita, Kitarissimo!:a ja Suurta kitaraorkesteria johtaa Tuomas Kourula.

Videoita kitaraorkesterien esityksistä

Lisää videoita on katsottavissa konservatorion YouTube-tililtä.