Turun konservatorion kamarikuoro

Korkea­tasoisen kamari­kuoromme laulajis­tossa on kokeneita kuoro­laulajia, valmistu­neita laulajia ja laulun opiskeli­joita. Kuoro on kunnos­tau­tunut sekä säestyk­settö­mien että orkesteri­säestyk­sellis­ten teosten esittä­jänä.

Turun konservatorion kamari­kuoron a cappella -sointi taipuu uuteen musiikkiin, renessanssi­ohjelmistoon ja keskeiseen romanttiseen kuoro­musiikkiin. Kuoromme koko mukautuu tarpeen mukaan pienestä yhtyeestä noin 40-henkiseen seka­kuoroon.

Kamarikuoromme on tehnyt yhteis­työtä muun muassa Turun filharmonisen orkesterin, Sigyn sinfonietan, Laivaston soitto­kunnan sekä useiden ystävä­kuorojensa kanssa. Konsertti­lavojen lisäksi kuoro esiintyy myös näyttä­möillä – toimimme esi­merkiksi Mikko Heiniön menestys­oopperan, Eerik XIV:n, kuorona Turun kulttuuri­pääkaupunki­vuonna 2011.

Kesällä 2015 kuoro palkittiin Tampereen sävelen kansain­välisessä kuoro­katselmuk­sessa kolmella kulta­leimalla eli kilpailujen korkeim­malla palkinto­kategorialla. Syksyllä 2016 kuoro valittiin kansain­välisen Harald Andersén -kamari­kuoro­kilpailun alku­kilpailuun. Vuosina 2019–2022 kuoro toteuttaa suur­projektin Piuhat kiinni!, jonka aikana se perehtyy elektro­akustiseen kuoro­musiikkiin tilaamalla muun muassa kuusi uutta sävellystä varsi­nais­suomalai­silta säveltäjiltä.

Kuoroa johtaa syksystä 2023 alkaen Markus Luomala. Turun konservatorion kamari­kuoro toteuttaa musiikki­esityksiä myös tilauksesta eri kokoon­panoilla. Kuoron hallituksen tavoitat sähkö­postitse osoitteesta kamarikuoro@gmail.com tai puhelimitse numerosta 040 5797 647. Kuoroon otetaan uusia laulajia koe­laulujen kautta kauden alussa syksyllä ja keväällä.

Lisätietoja kuorosta ja konserteista saat tapahtuma­kalenteris­tamme sekä kuoron Facebook- ja Instagram-sivuilta.

BRIEFLY IN ENGLISH:

Turku Conservatory Chamber Choir is a Finnish mixed choir, a combination of skilled, ambitious and experienced choir singers conducted by Markus Luomala. We seek opportunities to cooperate also internationally. Please contact our administrative board at kamarikuoro@gmail.com to learn more.