Kuorot, lauluyhtyeet ja lied

Oppilaitoksessamme toimii kaksi lapsikuoroa, nuorisokuoro ja aikuisten kamarikuoro sekä lauluyhtyeitä ja lied-kurssi. Meillä laulaminen on hauskaa, yhteisöllistä ja uusia mahdollisuuksia avaavaa.

Turun konservatorion valmentavan ja taiteen perusopetukseen oppilaat voivat ilmoittautua kuorotoimintaan mukaan ilman erillistä pääsykoetta.  Uudet laulajat kutsutaan ennen toiminnan alkua tapaamiseen kuoronjohtajan kanssa, missä kerrotaan kuorotoiminnan sisällöstä ja kartoitetaan tarvittaessa uusien laulajien ääniala ja taitotaso.

Kuorossa voi suorittaa opetussuunnitelman mukaisesti yhteismusisoinnin ja esiintymisiä. Kuorotoimintaan sitoudutaan lukuvuodeksi kerrallaan. Kuorotoiminta sisältää säännöllisten viikkoharjoitusten lisäksi viikonloppuharjoituksia 1–2 lukukaudessa sekä esiintymisiä. Kuorot esiintyvät usein myös myös yhdessä oppilaitoksen orkestereiden kanssa. Kuoroihin hakeutuminen tapahtuu täällä.

Lauluaakkoset

(aiemmin Pikkurella) on valmennuskuoro kuoroharrastuksen aloittaville 1.–2. luokkalaisille tytöille ja pojille. Kuorossa tutustutaan kuorolaulun alkeisiin ja äänenkäyttöön leikkien ja toiminnallisten harjoitteiden avulla. Lauluaakkoset harjoittelee lv 2022-2023 Mestarinkadulla M420 (ti 17.00–18.00).

Lukuvuonna 2021–2022 Lauluaakkosten ryhmiä vetää Milagros Samanamud Loli.

Lapsikuoro Auriella

Kuvaaja Tuomas Kourula

on kuoro 8-12 -vuotiaille tytöille ja pojille. Lapsikuoron edeltäviksi opinnoiksi suositellaan valmennuskuoroa tai muissa musiikkiopinnossa hankittuja nuotinluvun alkeita. Aikaisempaa kuorokokemusta ei vaadita, halu laulaa yhdessä toisten kanssa ja oppia lisää riittää. Kuoron ohjelmisto sisältää monipuolisesti eri tyylisiä 1–3-äänisiä lauluja, joihin liitetään usein myös kehorytmejä ja soittoa.

Lukuvuonna 2021–2022 kuoroa johtavat Terhi Lehtovaara ja Tuire Mellanen

Auriella harjoittelee lukuvuonna 2021–2022 Mestarinkadulla luokassa M420 tiistaisin klo 17.45–19.15

Auriella harjoittelee lukuvuonna 2022–2023 Mestarinkadun pikkusalissa tiistaisin klo 17.30 – 19.

 

 

Tyttökuoro Sigynella

Kuvaaja Tuomas Kourula

on nuorisokuoro yläkoulu- ja lukioikäisille tytöille, joilla on jo aiempaa kuorokokemusta tai muuten nuotinluvun alkeet hallinnassa ja kyky myös laulujen itsenäiseen harjoitteluun. Kuoron ohjelmisto sisältää monipuolisesti eri tyylistä musiikkia eri aikakausilta. Laulustosta löytyy kansanmusiikkia, kuoroklassikoita sekä rytmimusiikkia. Laulut ovat 2–4-äänisiä. Sigynellaa johtavat Terhi Lehtovaara ja Tuire Mellanen.

Lv 2021–2022 Sigynella harjoittelee torstaisin klo 16.45–18.45 Mestarinkadulla luokassa M420.

Lv 2022-2023 Sigynella harjoittelee torstaisin klo 17–19 Mestarinkadun pikkusalissa.

Lauluyhtye 1 (taso 3)

Kurssille ilmoittautuminen edellyttää edeltäviä lauluopintoja. Yhtyeet pyritään muodostetaan ikäryhmittäin ja erikseen klassisen ja  pop-jazz linjan opiskelijoille. Ohjelmisto on 2-4 -äänistä  ja yhtye laulaa tarvittaessa pianosäestyksellä.

Lauluyhtye 2 (taso 4)

Kurssille ilmoittautuminen edellyttää aiempaa lauluyhtyekokemusta. Yhtyeet pyritään muodostetaan ikäryhmittäin ja erikseen klassisen ja pop-jazz linjan opiskelijoille. Ohjelmisto on 3-4 -äänistä ja yhtye laulaa ilman säestystä a cappella.

Yhtyelaulun alkeet / Lauluryhmä  (taso 1–2)

Kurssi on avoin myös laulamisesta kiinnostuneille soittajille eli ilmoittautuminen ei edellytä lauluopintoja, mutta laulukokemus esim. kuorossa tai musiikkiluokilta on kuitenkin suositeltavaa. Ohjelmisto on 1-2 äänistä. Ryhmässä rohkaistaan laulamaan myös yksin, mutta tavoitteena on harjoitella yhdessä myös äänenkäytön alkeita, moniäänisen laulun alkeita ja esiintymistaitoja. Ryhmät pyritään muodostamaan ikäryhmittäin.

Äänenkäytön perusteet (taso 1)

9–12 v, 12–15v, 15–18 v, yli 18 v

Ryhmät on tarkoitettu uusille ja lauluopintoja aloittaville opiskelijoille ja esim. oppilaille, jotka suunnittelevat  hakeutumista laulun sivuaineopintoihin. Opetuksessa lähdetään liikkeelle alkaeista ja pääpaino opetuksesa on äänenkäyttö- ja hengitysharjoituksissa ja ykisäänisessä ohjelmistossa. Ryhmät pyritään muodostamaan ikäryhmittäin ja vanhempien laulajien ryhmät erikseen klassisen musiikin ja pop-jazz-laulajille.

Lasten lied

Hei sinä 3–6-luokkalainen pianisti tai innokas laulaja! Haluaisitko kokeilla miltä tuntuu musisoida laulaja-pianisti -duona? Suomessa suuren suosion saanutta lasten liediä voi opiskella torstaisin Mestarinkadun juhlasalissa klo 18.15–19.45. Opettajina ovat Pia Pajala ja Maria Männikkö. Kurssi alkaa 1.9. ja päättyy loppukonserttiin 24.11.2022. Kurssille pääsee 14 innokasta, musikaalista laulajaa ja pianistia, tai voit olla taitava molemmissakin rooleissa. Pianistie taso on vähintään 2 ja laulajille vaatimuksena hyvä sävelkorva. Konserttipäivänä kenraali klo 18.15–18.45, konsertti klo 19.

Näyttämöllinen Lied

Hei laulu- ja piano-opiskelijat, tervetuloa joulukuussa alkavan näyttämöllisen lied-kurssin pariin! Kurssin tavoitteena on toteuttaa Sigyn-salin lavalle lied-musiikkiin kietoutuva näyttämöllinen esitys. Jokainen duo saa harjoitettavakseen kaksi laulua, minkä lisäksi kaikki pääsevät heittäytymään lavatyöskentelyyn näyttelemisen, tanssin ja liikkeen kautta. Voit ilmoittautua kurssille ilman paria tai valmiina duona. Kurssille mahtuu seitsemän laulajaa ja seitsemän pianistia.

Kurssin kesto: joulukuu-huhtikuu, loppukonsertti ma 3.4.2023 klo 18

Oppilaat: lähtökohtaisesti TPO:n syventävien opintojen yli 15-vuotiaita oppilaita
(pianistit: taitotasoltaan syventävissä opinnoissa, laulajat: taso 3 ylöspäin)

Kurssin toteutus:

  • Opettajat: Maria Männikkö ja Pia Pajala
  • Opetus: to klo 18.15–19.45 Mestarinkadun juhlasali, lisäksi näyttämöharjoitukset Sigyn-salissa ennen esitystä
  • Kurssin suoritus edellyttää läsnäoloa
  • Näyttämöharjoituksissa ja kurssin loppukonsertissa ovat läsnä sekä TPO:n opiskelijat että toisen asteen lied-opiskelijat