Turun konservatorion kuorot

Oppilaitoksessamme toimii kaksi lapsikuoroa, nuorisokuoro ja aikuisten kamarikuoro. Meillä kuorossa laulaminen on hauskaa, yhteisöllistä ja uusia mahdollisuuksia avaavaa.

Kuorot

Turun konservatoriossa ja musiikkiopistossa toimii kolme kuoroa nuorille (6–19 v) laulajille.

Oppilaitoksen soiton- ja laulunopiskelijoille kuoro sisältyy lukukausimaksuun ja sillä myös soittajat voivat suorittaa opetussuunnitelmaan kuuluvan yhteismusisoinnin. Kuorotoimintaan ovat tervetulleita myös oppilaitoksen ulkopuolelta ja lähikunnista tulevat laulajat.

Kuorotoimintaan sitoudutaan lukuvuodeksi kerrallaan. Toiminta sisältää säännöllisen viikkoharjoituksen lisäksi viikonloppuharjoituksia 1–2 kertaa lukukaudessa sekä esiintymisiä. Kuorot esiintyvät usein myös yhdessä ja yhteiskonserteissa oppilaitoksen orkestereiden kanssa. Lokakuussa 2020 kuorot konsertoivat Turun linnan kirkossa ja joulukuussa Auriella ja Sigynella osallistuvat musiikkiluokkien kuorojen kanssa Logomossa pidettävään Valon aika -konserttiin.

Auriellan ja Sigynellan laulajat voivat laajentaa lauluharrastustaan hakeutumalla Laulukouluun, missä kuoroharrastukseen on mahdollista liittää laulun yksilö- tai pienryhmäopetusta sekä osallistua musiikin perusteiden opetukseen Laulumuha-ryhmissä.

Laulukouluun ja kuorotoimintaan ilmoittaudutaan keväällä uusien oppilaiden hakeutumisen ja vanhojen jatkoilmoittautumisen yhteydessä. Kuorotoimintaan on mahdollista hakeutua myös elokuussa ja kesken lukuvuoden harjoitusperiodien vaihtuessa. 

Auriellan ja Sigynellan toimintaan hakeutuvien laulajien starttipäivä järjestetään elokuussa. Siinä yhteydessä kerrotaan kuoron lukuvuosisuunnitelmista ja kartoitetaan laulajien ääniala.

Auriellan ja Sigynellan harjoitukset järjestetään syksystä 2020 lähtien Mestarinkadun toimipisteessä ja kuoroharjoitukset ovat viikoittain osittain päällekkäin, mikä mahdollistaa kuorojen harjoittelun myös suurkuorona.  Kuorojen harjoituspäivät, -ajankohdat ja -paikat sekä johtajat varmistuvat kevään 2020 aikana.

Valmennuskuoro Pikkurella

Pikkurella on valmennuskuoro kaikille laulamisesta innostuneille 1–2-luokkalaisille tytöille ja pojille. Kuorossa tutustutaan kuorolaulun alkeisiin ja äänenkäyttöön leikkien ja toiminnallisten harjoitteiden avulla. Kuoroon otetaan laulajat ilmoittautumisjärjestyksessä. Pikkurella harjoittelee kahdessa harjoitusryhmässä, joista toinen kokoontuu Linnankadulla ja toinen Mestarinkadulla. Ryhmät esiintyvät yhdessä. Pikkurellaa johtaa lv 2020–2021 Terhi Lehtovaara.

Linnankadun Pikkurella ma klo 18–19.
Mestarinkadun Pikkurella ti klo 16–17 .

Lapsikuoro Auriella

Kuvaaja Tuomas Kourula

Auriella-kuoro on tarkoitettu n. 8–12-vuotiaille tytöille ja pojille. Aikaisempaa kuorokokemusta ei vaadita, halu laulaa yhdessä toisten kanssa ja oppia lisää riittää. Kuoron ohjelmisto sisältää monipuolisesti 1–3-äänisiä lauluja, joihin usein liitetään myös  soittoa ja kehorytmejä.

Lv 2020–2021 kuoroa johtavat Terhi Lehtovaara ja Tuire Mellanen.

Auriella harjoittelee Mestarinkadulla tiistaina klo 17.15–18.45.

 

 

Tyttökuoro Sigynella

Kuvaaja Tuomas Kourula

Sigynella on nuorisokuoro yläkoulu- ja lukioikäisille tytöille (n. 12–19 vuotiaille.). Kuoron ohjelmisto sisältää monipuolisesti eri tyylistä musiikkia eri aikakausilta. Laulustosta löytyy kansanmusiikkia, kuoroklassikoita sekä rytmimusiikkia. Laulut ovat 2–4-äänisiä.  Nuotinluvun alkeiden hallinta ja kyky myös laulujen itsenäiseen harjoitteluun kotona on toivottavaa ja mahdollistaa tavoitteellisen kuoroharrastuksen.

Kuoroa johtaa lv 2020–2021 Terhi Lehtovaara ja Tuire Mellanen.

Sigynella harjoittelee Mestarinkadulla tiistaina klo 16.45–18.45.