Turun konser­vatorion puhallinorkesterit

Turun konser­vatorion puhallin­orkesterin kokoon­panossa on mukana perus- ja musiikki­opisto­tason oppilaita sekä ammatil­lisessa perus­koulutuksessa olevia opis­kelijoita. Oppi­laitokses­samme on omat orkes­terinsa myös 8-12-vuotiaille ja 11-15-vuotiaille puhaltajille.

TMO D-puhallinorkesteri

D-puhallinorkesteri on tarkoitettu puhallin- tai lyömäsoittimen opiskelun aloittaneille. Ikähaarukka on n. 7–10 vuotta. Opettelemme orkesterisoiton alkeita ja totuttelemme musisointiin ryhmässä. Orkesteria johtavat Minna Kajander ja Johanna Laakso.

TMO C-puhallinorkesteri (Minipuhaltajat)

Turun konservatorion Minipuhaltajat-orkesterissa yhteissoittoa opiskelevat 1–2 vuotta soittotunneilla käyneet puhallin- ja lyömäsoitinoppilaat. Ikähaarukka on pääasiallisesti noin 8–12 vuotta, mutta mukana on myös uuden harrastuksen aloittaneita aikuissoittajia. Soittajia on kaikkiaan lähes kolmekymmentä.

Minipuhaltajien ohjelmistossa on monipuolista puhallinmusiikkia nuoremmille soittajille sovitettuna ja sävellettynä. Orkesteri esiintyy säännöllisesti mm. Lasten musiikkijuhlilla, konservatorion erilaisisa tapahtumissa sekä omissa joulu- ja kevätkonserteissaan. Minipuhkuja johtaa Minna Kajander ja Mia Pertola.

TMO B-puhallinorkesteri (Junioripuhaltajat)

Konservatorion Junioripuhaltajat on noin kolmenkymmenen soittajan kokoonpano, jossa osallistujien ikä vaihtelee 11- vuotiaista 15-vuotiaisiin. Osalla soittajista on jo neljän vuoden kokemus yhteissoitosta. Ohjelmisto on monipuolista ulottuen kevyestä musiikista klassiseen ja elokuvamusiikkiin.

Junioripuhaltajat esiintyvät ahkerasti ja ovat olleet mukana esimerkiksi Turun puhallinmusiikkijuhlilla sekä omissa kevät- ja joulukonserteissaan. Junioripuhaltajat ovat myös osallistuneet Nuori puhallus -konserttiin yhdessä Laivaston soittokunnan kanssa.

Junioripuhaltajia johtaa Mia Pertola.

TMO A-puhallinorkesteri

Puhallinorkesteri on nykymuodossaan perustettu keväällä 2008. Siitä lähtien olemme toimineet aktiivisesti osana Turun konservatorion musiikkiyhteisöä ja esiintyneet esimerkiksi Turun puhallinmusiikkijuhlilla.

Orkesterin toiminnan tavoitteena on olla haastava ja motivoiva
oppimisympäristö sekä ammattiopiskelijoille että pidemmällä opinnoissaan oleville
perustason oppilaille. Usein konserteissa suoritetaan ammattiosaamisen näyttöjä
orkesterisoiton ja solististen tehtävien puitteissa.

Lisäksi olemme tehneet useita konserttimatkoja niin Suomessa kuin ulkomailla. Orkesteri on
esiintynyt mm. Novgorodissa ja Tallinnassa sekä mm. Lahdessa, Tampereella, Raumalla ja Raaseporissa. Orkesteri on myös osallistunut vuonna 2013 ja 2016 Puhallinorkestereiden suomenmestaruuskilpailuihin sekä vuonna 2015 Kuopion Nuori soittaa -tapahtumaan.

Orkesteria on sen perustamisesta lähtien johtanut musiikin maisteri ja vaskipuhaltimien opettaja Pekka Lyytinen.